„Tenis 10 – żyj tenisowo – graj kolorowo”

Nasza szkoła realizuje Program „Tenis 10 – żyj tenisowo – graj kolorowo” od roku szkolnego 2013/2014 w klasach pierwszych, drugich i trzecich raz w tygodniu na zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciele korzystają wtedy ze sprzętu np. piłeczek tenisowych, rakiet tenisowych, znaczników, siatek itp., które szkoła otrzymała w ramach programu.
Głównym celem tego programu jest rozwijanie i doskonalenie koordynacji, na którą składa się kilka elementów:

  • Zdolność orientacji czasowo - przestrzennej
  • Spostrzeganie i szybkość reakcji
  • Zręczność
  • Zwinność
  • Czucie równowagi
  • Zdolność do przedstawiania działań ruchowych
  • Rytmizacja

Inne cele to doskonalenie rzutów i chwytów piłki (piłek) jedno i oburącz, kształtowanie umiejętności oceny siły rzutu i odległości, kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji.

Na zakończenie każdego roku szkolnego odbywają się międzyklasowe zawody sportowe w ramach Programu „Tenis 10”.

A tak wyglądają zajęcia w ramach powyższego programu prowadzone przez panie: Dorotę Kozioł, Jadwigę Kawę, Jolantę Piętę i Iwonę Żurowską w klasach Ia, IIIe, If oraz 3c.

 

 

 

 

 

Opracowała Jolanta Garbaczewska
Szkolny Koordynator Programu

 

 

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELIZgodnie z planem nauczyciele klas I-III naszej szkoły rozpoczęli na lekcjach w.f. realizację Ogólnopolskiego Programu „Tenis 10. Program szkolenia dzieci do lat 10”. Prowadzący zajęcia kładą nacisk na ćwiczenia doskonalące koordynację szybkość i gibkość. Korzystają przy tym ze sprzętu zakupionego przez szkołę na tą okoliczność.


 

Nabór 2017/2018


ePUAP

OFERTA UBEZPIECZENIA

REFORMA EDUKACJI

Spotkania z URz


Politechnika Dziecięca


Nasza szkoła bierze
udział w programie
Tenis 10 w szkole


TENIS 10 W SP25
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Lekkoatletyka dla każdego

Program Mały Mistrz

Raport SEO

Nasza Szkoła uzyskała
wysoką ocenę
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie


Poczta


Logowanie

Czas trwania lekcji

NrGodz
1 7:55- 8:40
2 8:50- 9:35
3 9:45-10:30
4 10:40-11:25
5 11:45-12:30
6 12:40-13:25
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

PRÓBNY SPRAWDZIAN

OPERON -
raport szczegółowy
z próbnego sprawdzianu
szóstoklasistów

Certyfikat

Tak pracuje nasza szkoła

Program zajęć