Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Wyroby mleczarskie i nabiał.


 

Wyroby garmażeryjne.


 

Warzywa i owoce.


 

Ryby i mrożonki.


 

Pieczywo.


 

Mięso i wędliny.


 

Mięso drobiowe.


 

Jaja.


 

Artykuły spożywcze różne.


 

 

 

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę w roku 2018 ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH
do Szkoły Podstawowej nr 25

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę w roku 2018 JAJ
do Szkoły Podstawowej nr 25

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę w roku 2018 PIECZYWA
do Szkoły Podstawowej nr 25

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę w roku 2018 MIĘSA DROBIOWEGO
do Szkoły Podstawowej nr 25

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę w roku 2018 MIĘSA i WĘDLIN
do Szkoły Podstawowej nr 25

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę w roku 2018 WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH
do Szkoły Podstawowej nr 25

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę w roku 2018 WYROBÓW MLECZARSKICH I NABIAŁU
do Szkoły Podstawowej nr 25

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę w roku 2018 RYB I MROŻONEK
do Szkoły Podstawowej nr 25

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę w roku 2018 WARZYW i OWOCÓW
do Szkoły Podstawowej nr 25

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

Informacja o wyborze oferty Aktywna Tablica

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych – urządzeń i oprogramowania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – Aktywna tablica – dla Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

 

Zapytanie  ofertowe
załącznik nr 1- formularz oferty doc.

załącznik nr 1- formularz oferty pdf
załącznik nr 2 - SOPZ excel

załącznik nr 2- SOPZ pdf

załącznik nr 3- projekt umowy pdf

 

 

 

Wybór ofert

 

Zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkolenia
dla nauczycieli szkoły podstawowej
w ramach zadania „Bezpieczna+”
Zapytanie o cenę na przeprowadzenie zajęć integrujących
dla dzieci w klasach pierwszych i drugich
w ramach zadania „Bezpieczna+”

Zapytanie o cenę na przeprowadzenie zajęć dla dzieci w klasach szóstych
w ramach zadania "Bezpieczna+”

 

 

Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia składającego się ze sklepiku
i zaplecza o łącznej powierzchni użytkowej 9,52m2. Pomieszczenie znajduje się w budynku
przy ulicy Starzyńskiego 17.

Okres wynajmu pomieszczenia:       
01.09.2017r. - 29 czerwca 2018r.

 

 

Informacja o wyborze oferty i podpisaniu umowy


Wybrano ofertę i podpisano umowę z wykonawcą
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA „BUDOWLANI”, 35-006 Rzeszów, ul. Śniadeckich 5
cena brutto oferty: 59.906,85 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć 85/100)

 

Zapytanie ofertowe - "Roboty remontowe
w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 25"

 

Zapytanie

Załączniki

 

Postępowanie nr SP25/SP/01/12/2016
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę pieczywa do stołówki szkolnej
w okresie od 02 stycznia 2017r. do 29 grudnia 2017r.

Uwaga! Punkt IV-2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

IV.2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w dni robocze, w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach od 7:00 do 9:00, w terminie: od 02.01.2017 r. do 29.12.2017r.

Wybrano ofertę: Piekarnia Marzenie Cecylia Róg-Gąsior, 36-071 Trzciana koło Rzeszowa

 

 

Postępowanie nr SP25/SP/02/12/2016
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę wyrobów mleczarskich i nabiału do stołówki szkolnej
w okresie od 02 stycznia 2017r. do 29 grudnia 2017r.

Uwaga! Punkt IV-2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

IV.2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w dni robocze, w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach od 7:00 do 9:00, w terminie: od 02.01.2017 r. do 29.12.2017r.

Wybrano ofertę: SM MLEKOVITA, Hurtownia-Magazyn nr 28 w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 931


 

Postępowanie nr SP25/SP/03/12/2016
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę mięsa i wędlin do stołówki szkolnej
w okresie od 02 stycznia 2017r. do 29 grudnia 2017r.

Uwaga! Punkt IV-2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

IV.2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w dni robocze, w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach od 7:00 do 9:00, w terminie: od 02.01.2017 r. do 29.12.2017r.

Wybrano ofertę: FHU "RES-SMAK", 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46


 

Postępowanie nr SP25/SP/04/12/2016
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej
w okresie od 02 stycznia 2017r. do 29 grudnia 2017r.

Uwaga! Punkt IV-2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

IV.2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w dni robocze, w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach od 7:00 do 9:00, w terminie: od 02.01.2017 r. do 29.12.2017r.

Wybrano ofertę: Hurtownia Wielobranżowa "RAJSKA", 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9A

 

 

Postępowanie nr SP25/SP/05/12/2016
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę ryb i mrożonek do stołówki szkolnej
w okresie od 02 stycznia 2017r. do 29 grudnia 2017r.

Uwaga! Punkt IV-2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

IV.2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w dni robocze, w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach od 7:00 do 9:00, w terminie: od 02.01.2017 r. do 29.12.2017r.

Iglotex Kraków Sp. z o.o., 32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 10a

 

 

Postępowanie nr SP25/SP/06/12/2016
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę wyrobów garmażeryjnych do stołówki szkolnej
w okresie od 02 stycznia 2017r. do 29 grudnia 2017r.

Uwaga! Punkt IV-2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

IV.2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w dni robocze, w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach od 7:00 do 9:00, w terminie: od 02.01.2017 r. do 29.12.2017r.

Wybrano ofertę: Pierożarnia Rzeszowska Jadwiga Groszek, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 22

 

 

Postępowanie nr SP25/SP/07/12/2016
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę różnych artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
w okresie od 02 stycznia 2017r. do 29 grudnia 2017r.

Uwaga! Punkt IV-2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

IV.2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w dni robocze, w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach od 7:00 do 9:00, w terminie: od 02.01.2017 r. do 29.12.2017r.

Wybrano ofertę: Hurtownia Wielobranżowa "RAJSKA", 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9A

 

 

Postępowanie nr SP25/SP/08/12/2016
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę mięsa drobiowego do stołówki szkolnej
w okresie od 02 stycznia 2017r. do 29 grudnia 2017r.

Uwaga! Punkt IV-2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

IV.2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w dni robocze, w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach od 7:00 do 9:00, w terminie: od 02.01.2017 r. do 29.12.2017r.

FUHP HURT - DRÓB Roman Sumara, 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 5

 

 

Postępowanie nr SP25/SP/09/12/2016
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę jaj do stołówki szkolnej
w okresie od 02 stycznia 2017r. do 29 grudnia 2017r.

Uwaga! Punkt IV-2 oraz XIII-1-1.2 SIWZ otrzymują brzmienie:

IV.2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w dni robocze, w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach od 7:00 do 9:00, w terminie: od 02.01.2017 r. do 29.12.2017r.

XIII-1-1.2 Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego, niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania, upływa dnia 21 grudnia 2016r. o godzinie 15:00.

Wybrano ofertę: PH "SAGRA" Lucyna Popek, 35-060 Rzeszów, ul. PCK 8/7

 

 

 

Zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli i rodziców szkoły podstawowej
w ramach realizowanego zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”Zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkoleń
dla nauczycieli szkoły podstawowej
w ramach realizowanego zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła"Zapytanie o cenę na przeprowadzenie zajęć integrujących
dla dzieci w klasach pierwszych
w ramach realizowanego zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”Zapytanie o cenę na przeprowadzenie zajęć profilkatycznych
dla dzieci w klasach trzecich i piątych
w ramach zadania "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

 

 

Dostawa książek do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie
im. Prymasa Tysiąclecia

Zapytanie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2


 

Postępowanie nr SP25/SP/01/12/2015
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę pieczywa do stołówki szkolnej
w okresie od 04 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2016r.

 

Postępowanie nr SP25/SP/02/12/2015
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę wyrobów mleczarskich i nabiału do stołówki szkolnej
w okresie od 04 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2016r.


Postępowanie nr SP25/SP/03/12/2015
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę mięsa i wędlin do stołówki szkolnej
w okresie od 04 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2016r.Postępowanie nr SP25/SP/04/12/2015
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej
w okresie od 04 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2016r.Postępowanie nr SP25/SP/05/12/2015
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę ryb i mrożonek do stołówki szkolnej
w okresie od 04 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2016r.Postępowanie nr SP25/SP/06/12/2015
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę wyrobów garmażeryjnych do stołówki szkolnej
w okresie od 04 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2016r.Postępowanie nr SP25/SP/07/12/2015
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę różnych artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
w okresie od 04 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2016r.


Postępowanie nr SP25/SP/08/12/2015
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę mięsa drobiowego do stołówki szkolnej
w okresie od 04 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2016r.
Postępowanie nr SP25/SP/09/12/2015
w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę jaj do stołówki szkolnej
w okresie od 04 stycznia 2016r. do 30 grudnia 2016r.

 

"Zapytanie ofertowe - dostawa warzyw i owoców na rok 2015"


SIWZ_25_2015_Warzywa_i_owoce
zalacznik_nr_1_Zbiorczy_Formularz_Ofertowy_2015
zalacznik_nr_3_do_SIWZ_UMOWA_2015_warzywa
Zalacznik_nr_4_GRUPA_KAPITALOWA_warzywa
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_wykonawcy
Formularz ofertowy

 

 


 

"Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w 2015r."

Zawiadomienie o wyborze ofertOgłoszenie
SIWZ_25_2015
Załącznik nr 1 Zbiorczy Formularz Ofertowy_2015
Formularz ofertowy 2.1

Formularz ofertowy 2.1 - 2.9

Formularz ofertowy 2.2
Formularz ofertowy 2.3
Formularz ofertowy 2.4
Formularz ofertowy 2.5
Formularz ofertowy 2.6
Formularz ofertowy 2.7
Formularz ofertowy 2.8
Formularz ofertowy 2.9
Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA_2015
Załącznik nr 4 GRUPA KAPITAŁOWA
Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2014
(dotyczy zamówienia materiałów ćwiczeniowych
i podręcznika do języka angielskiego)


 

Zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty

 

 


 

 

Wykonanie robót remontowych w korytarzu i w łazienkach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WZÓR UMOWY
PRZEDMIAR ROBÓT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WZÓR OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3
ZAŁĄCZNIK NR 7
ZAŁĄCZNIK NR 9
ZAŁĄCZNIK NR 10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Nabór 2017/2018


ePUAP

OFERTA UBEZPIECZENIA

REFORMA EDUKACJI

Spotkania z URz


Politechnika Dziecięca


Nasza szkoła bierze
udział w programie
Tenis 10 w szkole


TENIS 10 W SP25
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Lekkoatletyka dla każdego

Program Mały Mistrz

Raport SEO

Nasza Szkoła uzyskała
wysoką ocenę
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie


Poczta


Logowanie

Czas trwania lekcji

NrGodz
1 7:55- 8:40
2 8:50- 9:35
3 9:45-10:30
4 10:40-11:25
5 11:45-12:30
6 12:40-13:25
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

PRÓBNY SPRAWDZIAN

OPERON -
raport szczegółowy
z próbnego sprawdzianu
szóstoklasistów

Certyfikat

Tak pracuje nasza szkoła

Program zajęć