Program Stypendialny Miasta Rzeszowa

Program ustanawia stypendia o nazwie: Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce oraz Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia

Stypendium Miasta Rzeszowa  za wyniki w nauce

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce mogą zostać przyznane dla:

 • uczniów klas IV – VI – zameldowanych na pobyt stały w Rzeszowie (uczniowie szkół na terenie miasta Rzeszowa)
 • średnia ocen ucznia – 5,60
 • zachowanie - bardzo dobre
 • brak nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych


Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia otrzymują:

 • uczniowie klas IV – VI – zameldowani na pobyt stały w Rzeszowie (uczniowie szkół na terenie miasta Rzeszowa)
 • uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowym na szczeblu co najmniej ogólnopolskim - w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły
 • zachowanie – bardzo dobre
 • brak nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych

Z wnioskiem występuje dyrektor szkoły.

W dniu 25 stycznia 2016 weszła w życie Uchwała nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 11 stycznia  2016 r. poz.122).
Wzory wniosków o przyznanie stypendium oraz dokumenty dotyczące tego programu dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.


STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY


Stypendium za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90 g ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty według następujących zasad:

 • dla uczniów klas IV – VI  (uczniowie szkół na terenie miasta Rzeszowa)
 • średnia ocen ucznia – 5,40
 • zachowanie ucznia – bardzo dobre
 • aktywność  i zaangażowanie w życie szkoły lub lokalnej społecznościZ wnioskiem występuje wychowawca klasy.
Stypendium wypłacane jest raz w semestrze.


 

Nabór 2017/2018


ePUAP

OFERTA UBEZPIECZENIA

REFORMA EDUKACJI

Spotkania z URz


Politechnika Dziecięca


Nasza szkoła bierze
udział w programie
Tenis 10 w szkole


TENIS 10 W SP25
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Lekkoatletyka dla każdego

Program Mały Mistrz

Raport SEO

Nasza Szkoła uzyskała
wysoką ocenę
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie


Poczta


Logowanie

Czas trwania lekcji

NrGodz
1 7:55- 8:40
2 8:50- 9:35
3 9:45-10:30
4 10:40-11:25
5 11:45-12:30
6 12:40-13:25
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

PRÓBNY SPRAWDZIAN

OPERON -
raport szczegółowy
z próbnego sprawdzianu
szóstoklasistów

Certyfikat

Tak pracuje nasza szkoła

Program zajęć