Place zabaw z programu "RADOSNA SZKOŁA"

Założeniem programu Radosna Szkoła jest wyposażenie szkoły podstawowej w bezpieczne miejsca do zabawy.

„Radosna Szkoła” – miejsce przyjazne dzieciom

Dużą część czasu dzieci spędzają w szkole, gdzie w trakcie zajęć lekcyjnych spontaniczna aktywność fizyczna jest ograniczona. Nasza szkoła jako „Szkoła Promująca Zdrowie” stara się urozmaicić dzieciom czas oraz umożliwić aktywność ruchową poprzez właściwe wyposażenie placu i salę zabaw. Rządowy program „Radosna Szkoła” umożliwił nam otrzymanie wsparcia finansowego na ich utworzenie. Głównym celem programu jest zapewnienie uczniom klas I-III odpowiednich warunków do aktywności ruchowej oraz rozwoju psychofizycznego. Szkolny plac zabaw umożliwia prowadzenie na nim z dziećmi różnych form zajęć ruchowych przy zastosowaniu do tego odpowiednio przystosowanych sprzętów. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo dzieci. Dlatego bardzo istotne było zastosowanie nowoczesnej oraz bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, przemyślane rozmieszczenie sprzętów, a także zachowanie przyjaznych walorów estetycznych.

 

Nasza szkoła podjęła już dwie możliwości skorzystania z tego programu” Radosna Szkoła”. W 2011roku wyposażyliśmy w sprzęt i zabawki salę nr 8 na parterze szkoły. W roku szkolnym 2013/2014 wybudowaliśmy przed budynkiem szkoły plac zabaw. Finansowany w równych częściach przez MEN i Gminę miasto Rzeszów.

Zarówno plac zabaw jak i sala zabaw ma nowoczesny wygląd i ciekawą aranżację. Nawierzchnia placu jest bezpieczna, czyli amortyzująca uderzenia w razie upadku, poszczególne urządzenia rozmieszczono w dużych odstępach tak, aby dzieci nie przeszkadzały sobie wzajemnie .Obiekt został wkomponowany w istniejący już obszar pięknej zieleni. Na placu jest min. Bujak-kogut, zamek ze zjeżdżalnią, kolorowe drabinki, równoważnia i bardzo lubiana huśtawka „Bocianie gniazdo”. Wszystkie posiadają certyfikaty dopuszczenia do użytku dla dzieci i dostosowane są do ich wieku. Obiekt jest monitorowany całą dobę i dodatkowo oświetlony. Codziennie dokonywany jest przez pracowników szkoły przegląd techniczny urządzeń.

Drodzy Uczniowie!

Najważniejsze jest dla nas Wasze bezpieczeństwo, dlatego przeprowadziliśmy apele porządkowe i spotkania aby uświadomić zasady korzystania z placu. Wychowawcy klas pouczyli Was również, jak użytkować sprzęt i zabawki, przeczytali głośno regulamin. Nauczyciele, każdorazowo podczas przebywania na placu przypominają Wam o zasadach bezpiecznego użytkowania zabawek, urządzeń, oraz normach zachowania w grupie wśród kolegów i koleżanek. Mówią jak udostępniać urządzenia innym, korzystać z nich w ustalonej kolejności, jak pomagać i współpracować ze sobą. Proszę, abyście kierowali się rozsądkiem i ostrożnością. Wszelkie nieprawidłowe zachowania lub niszczenie sprzętów należy zgłaszać pracownikom szkoły. Jesteśmy pewni, że dostosujecie się do naszych wskazówek. Wówczas korzystanie z placu będzie dla Was prawdziwą radością i przyjemnością, a wybudowany obiekt będzie długo Wam służył.

 

Rodzice! Rozwój dziecka jest najważniejszy!

Warto uświadomić sobie, że to właśnie ruch w dużej mierze stymuluje rozwój: fizyczny, emocjonalny, społeczny oraz duchowy. Wszelka aktywność fizyczna kształtuje organizm i jego funkcje zwłaszcza w wieku przedszkolno-szkolnym, gdzie wszelkie nabyte umiejętności zostają w późniejszym okresie rozwijane i doskonalone. Odpowiednia dawka ruchu wzmacnia odporność organizmu, pozwala dziecku poznać samego siebie oraz własne możliwości, co z pewnością jest bardzo istotne w późniejszych etapach życia. Aktywność ruchowa wpływa na socjalizację, czyli rozwój społeczny dziecka, kształtowanie przez to jego osobowości, przekazywanie norm i zachowań obowiązujących we współżyciu z innymi. Ruch pozwala dziecku zdobyć informację na temat otaczającego go świata i innych. Ze względu na powyżej przytoczone argumenty należy dbać o prawidłowy rozwój dzieci, zapewniając im odpowiednią ilość ruchu w ciągu całej doby.

 

Życzę Radosnej i Bezpiecznej zabawy wszystkim uczniom szkoły – Bożena Zięba


 

 

 

Nabór 2017/2018


ePUAP

OFERTA UBEZPIECZENIA

REFORMA EDUKACJI

Spotkania z URz


Politechnika Dziecięca


Nasza szkoła bierze
udział w programie
Tenis 10 w szkole


TENIS 10 W SP25
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Lekkoatletyka dla każdego

Program Mały Mistrz

Raport SEO

Nasza Szkoła uzyskała
wysoką ocenę
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie


Poczta


Logowanie

Czas trwania lekcji

NrGodz
1 7:55- 8:40
2 8:50- 9:35
3 9:45-10:30
4 10:40-11:25
5 11:45-12:30
6 12:40-13:25
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

PRÓBNY SPRAWDZIAN

OPERON -
raport szczegółowy
z próbnego sprawdzianu
szóstoklasistów

Certyfikat

Tak pracuje nasza szkoła

Program zajęć