PROGRAM „LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO” W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 25
im. PRYMASA TYSIĄCLECIA W RZESZOWIE


 

 1. O programie
 2. Misja i cele programu
 3. Certyfikat IAAF-Kids-Athletic
 4. Aktualności – tu informacja o programie w szkole
 5. Galeria

 

PROGRAM: LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO!

ZAŁOŻENIA:

“Lekkoatletyka dla każdego” to innowacyjny program, który został stworzony przez specjalistów, menedżerów, trenerów na co dzień pracujących w lekkiej atletyce. Już w fazie planowania zyskał on grono sympatyków nie tylko w środowisku sportowym, ale również wśród przedstawicieli jednostek samorządowych zarówno wojewódzkich jak i lokalnych.

Ideą zarówno programu pilotażowego, jak i późniejszej jego kontynuacji jest przygotowanie odpowiedniego planu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży składającego się z elementów popularyzacji, upowszechniania, selekcji i naboru oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i trenerów lekkiej atletyki.

Istotne jest przekazanie instruktorom pracującym w programie jednolitej merytorycznej koncepcji treningowej, która pozwoli na etapie badania kontroli na wyciągnięcie wniosków porównawczych.

Program pilotażowy zostanie przeprowadzony według ściśle określonej struktury zarządzania projektowego.

Program Lekkoatletyka sportem dla każdego” obejmował będzie swoim działaniem dzieci i młodzież:

 • z najmłodszych klas szkół podstawowych (I-III),
 • dzieci z klas IV – VI,
 • uczniów szkół gimnazjalnych.

Ideą programu pilotażowego, jak i późniejszej jego kontynuacji jest przygotowanie takiej struktury szkolenia dla dzieci i młodzieży, która  uwzględnia  odpowiedni  do przebiegu ontogenezy dobór ćwiczeń,  ocenę sprawności ogólnej i lekkoatletycznej, kierowanie przebiegiem selekcji i naboru,  właściwą organizację zajęć, zaangażowanie rodzin i środowiska szkolnego w procesie realizacji zadań projektu,  podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i trenerów lekkiej atletyki.

 

MISJA I CELE:

 • popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki,
 • stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk,
 • opracowanie spójnego modelu procesu szkoleniowego zgodnego z wytycznymi federacji lekkoatletycznych IAAF i EA,
 • przygotowanie ogólnopolskiego systemu diagnozy, selekcji i naboru oraz identyfikacji talentów w szkoleniu młodzieży,
 • budowanie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce.

Program upowszechniania lekkiej atletyki ma na celu reaktywowanie i pobudzenie działań lekkoatletycznych ośrodków oraz popularyzację lekkiej atletyki, jako wiodącej dyscypliny sportu służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Ważnym elementem projektu jest stworzenie jednolitej platformy koncepcji treningowej, która pozwoli na zbudowanie odpowiedniego modelu szkolenia, porównania efektów realizacji tego projektu, weryfikowania i wprowadzania korekt.

 

Aktualności

W dniu 13 listopada 2014r. (czwartek) uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zawodach sportowych zorganizowanych przez OKA Rzeszów w ramach programu “Kids Athletics – Lekkoatletyka dla każdego”. Ze względu na dużą liczbę uczestników (135 uczniów) program przebiegał w dwóch turach (dwa razy po 3 klasy). Mali lekkoatleci rywalizowali ze sobą w sztafecie sprintersko-płotkarskiej, skokach i rzutach. Uczniowie z zapałem wykonywali wszystkie ćwiczenia. Uczniowie, wychowawcy i Dyrekcja Szkoły zgodnie stwierdzili, że pomysł był bardzo udany, a dzieci doskonale się bawiły.

W dniu 19 grudnia 2014 roku w  hali sportowej ROSiR w Rzeszowie reprezentacje szkół podstawowych, które przystąpiły do programu “Kids Athletics – Lekkoatletyka dla Każdego“ uczestniczyły w zawodach międzyszkolnych. Event Międzyszkolny zorganizowali i przeprowadzili wszyscy trenerzy OKA Rzeszów. Dzieci klas I-III rywalizowały m.in. w sztafecie sprintersko – płotkarskiej, skokach dodawanych, formule 1 i rzucie piłką lekarską. Wszyscy uczestnicy eventu otrzymali koszulki, medale i dyplomy a uczestniczące szkoły piękne puchary.

Zawody Lekkoatletyka dla Każdego klas I-III.

W dniu 17 czerwca 2015r. nasza szkoła wzięła udział w Miejskim Turnieju pn. Lekkoatletyka dla każdego, który odbył się na Stadionie Sportowym „Resovia”. Drużyna szkoły składała się z uczniów klas: 1e,1f,2d,2e,3b,3c. Każda klasa reprezentowana była przez dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Zawody rozpoczęły się od rozgrzewki prowadzonej przez sportowców. Następnie każda drużyna brała udział w konkurencjach lekkoatletycznych: skok w dal, rzut piłką lekarską, bieg sprinterski, bieg przez płotki oraz rzut oszczepem dziecięcym. Wszystkie konkurencje były odpowiednio oceniane. Turniej zakończył się ogłoszeniem wyników. Nasza szkoła zajęła II miejsce z 10 szkół biorących udział. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz puchar.

Kolejny raz nasza szkoła wzięła udział w Międzyszkolnym Turnieju Lekkoatletycznym, który odbył się w dniu 9 grudnia 2015r. na Hali ROSiR w Rzeszowie. W turnieju uczestniczyła reprezentacja szkoły składająca się z 12 uczniów klas: 1b,1e,2b,2e,2f,3e. W rywalizacji szkół zajęliśmy IV miejsce i otrzymaliśmy pamiątkowy puchar. Wszyscy uczestnicy dostali medale i dyplomy.

W dniu 5 lutego2016r. w naszej szkole odbył się event zorganizowany przez Ośrodek Kids Athletics w ramach realizowanego projektu „Lekkoatletyka dla Każdego”. W turnieju szkolnym, który odbył się na sali gimnastycznej, uczestniczyły klasy: 1f,2c,3d razem ze swoimi nauczycielami. Przygotowane konkurencje lekkoatletyczne były znane uczestnikom, ponieważ są realizowane na lekcjach wychowania fizycznego. Uczniowie doskonale poradzili sobie z wszystkimi konkurencjami.

W dniu 9 czerwca 2016r. w naszej szkole odbył się kolejny raz event lekkoatletyczny w ramach realizowanego projektu. W turnieju uczestniczyły klasy: 1a,1c, 3d,3e wraz ze swoimi wychowawcami. Uczniowie sprawdzili swoje umiejętności sportowe rywalizując w różnych konkurencjach lekkoatletycznych. Otrzymali za udział w zawodach pamiątkowe dyplomy.

Podsumowaniem realizacji projektu „Lekkoatletyka dla każdego” był udział szkoły  w dniu 17 czerwca 2016r. w Miejskim Turnieju Lekkoatletycznym, który odbył się na Stadionie Sportowym „Resovia”. Reprezentacja szkoły to drużyna składająca się z uczniów klas 1-3, która zdobyła III miejsce i otrzymała pamiątkowy puchar. Dzięki realizacji tego projektu uczniowie klas młodszych mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań sportowych.

Zawodnikom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

 

 

Opracowała Magdalena Linek

 


 

Nabór 2017/2018


ePUAP

OFERTA UBEZPIECZENIA

REFORMA EDUKACJI

Spotkania z URz


Politechnika Dziecięca


Nasza szkoła bierze
udział w programie
Tenis 10 w szkole


TENIS 10 W SP25
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Lekkoatletyka dla każdego

Program Mały Mistrz

Raport SEO

Nasza Szkoła uzyskała
wysoką ocenę
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie


Poczta


Logowanie

Czas trwania lekcji

NrGodz
1 7:55- 8:40
2 8:50- 9:35
3 9:45-10:30
4 10:40-11:25
5 11:45-12:30
6 12:40-13:25
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

PRÓBNY SPRAWDZIAN

OPERON -
raport szczegółowy
z próbnego sprawdzianu
szóstoklasistów

Certyfikat

Tak pracuje nasza szkoła

Program zajęć