„Mały Mistrz”

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie przystąpili do kontynuacji programu,,Mały Mistrz". Dołączyły do nich tegoroczne „pierwszaki”.

Swoją przygodę wszyscy uczniowie rozpoczęli od diagnozy sprawności fizycznej, na którą składały się następujące testy: zwis na drążku, bieg wahadłowy 10 x 5m oraz marszobieg na dystansie 600m. Osiągnięte wyniki dały dzieciom dużo satysfakcji i radości.

Wychowawcy poszczególnych klas wraz z nauczycielami wychowania fizycznego zaproponowali dzieciom na cały rok szkolny szereg ciekawych dyscyplin sportowych, takich jak: gimnastyka, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis ziemny, tenis stołowy, itd. Uczniowie  z wielkim zapałem oraz zaangażowaniem chcieli zdobywać pierwsze w tym roku szkolnym odznaki „Małego Mistrza” potwierdzające zdobycie danej sprawności.

Wszystkim uczniom klas pierwszych i drugich życzymy zadowolenia i radości w zdobywaniu nowych sprawności sportowych.

 

 

Opracowała mgr Anna Niemiec

Każde dziecko o tym wie:

Chcesz być zdrowy – ruszaj się!

Sport to bardzo ważna sprawa.

Są reguły, jest zabawa!

 

 

Program Mały Mistrz realizowany jest przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie i finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Program Mały Mistrz skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a także kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia. Formuła Małego Mistrza opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości.

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

  • Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
  • Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
  • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
  • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  • Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
  • Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

W naszej szkole Program realizowany przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli w-f:

kl.1a - mgr Anna Golba, mgr Anna Dźwierzyńska

kl. 1b - mgr Elżbieta Kluz, mgr Beata Kudlek

kl. 1c - mgr Małgorzata Niedziółka, mgr Sebastian Sondej

kl. 1d - mgr Małgorzata Ożyło, mgr Anna Dźwierzyńska

kl. 1e - mgr Anna Niemiec, mgr Beata Kudlek

kl. 1f - mgr Monika Rokoszyńska, mgr  Sebastian Sondej

 

 

opracowała mgr Anna Niemiec

 

Nabór 2017/2018


ePUAP

OFERTA UBEZPIECZENIA

REFORMA EDUKACJI

Spotkania z URz


Politechnika Dziecięca


Nasza szkoła bierze
udział w programie
Tenis 10 w szkole


TENIS 10 W SP25
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Lekkoatletyka dla każdego

Program Mały Mistrz

Raport SEO

Nasza Szkoła uzyskała
wysoką ocenę
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie


Poczta


Logowanie

Czas trwania lekcji

NrGodz
1 7:55- 8:40
2 8:50- 9:35
3 9:45-10:30
4 10:40-11:25
5 11:45-12:30
6 12:40-13:25
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

PRÓBNY SPRAWDZIAN

OPERON -
raport szczegółowy
z próbnego sprawdzianu
szóstoklasistów

Certyfikat

Tak pracuje nasza szkoła

Program zajęć