Historia Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie (od 1982)

 

Historia Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie rozpoczyna się 2 lipca 1982 roku, kiedy to Kurator Oświaty i Wychowania w Rzeszowie podejmuje decyzję o utworzeniu szkoły podstawowej na osiedlu XX-lecia PRL (obecnie – Baranówka IV) przy ul. Wnukowskiego 17 (obecnie – ul. Starzyńskiego 17) dla 1200 uczniów, choć budowę budynku szkolnego rozpoczęto w 1977 roku wraz z budową pierwszych bloków na nowym osiedlu. Na dyrektora szkoły z dniem 1 maja 1983 r. zostaje powołana mgr Celina Karcz-Zabierowska i obejmuje plac budowy, bo przez sześć lat zdołano postawić zaledwie trzy pawilony w stanie surowym. Rozpoczyna się tytaniczna praca i wyścig z czasem do pierwszego szkolnego dzwonka.

1 września 1983 r. szkoła inauguruje swą działalność – rozpoczyna w niej naukę 700 uczniów pod kierunkiem 32 nauczycieli. Lekcje odbywają się w ukończonym pawilonie A, kolejne pawilony będą sukcesywnie oddawane do użytku każdego roku, na niektóre – jak na basen – trzeba będzie jednak czekać ponad dwadzieścia lat. Wraz ze szkołą zaczynają rosnąć, posadzone w alejce przed frontem budynku, świerki. Liczba uczniów powiększa się z każdym rokiem osiągając liczbę blisko 2,5 tysiąca w roku szkolnym 1987/1988.

W 1990 roku szkoła zostaje członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych i Klubu Promocji Talentów – mamy szczęście do uzdolnionych wychowanków, których chcemy w ten sposób wspomagać w rozwoju.

W roku szkolnym 1991/1992 następuje zmiana na stanowisku dyrektora, funkcję tę obejmuje Marek Widurek. Szkoła świętuje dziesięciolecie istnienia – księża katecheci proponują uczcić jubileusz przez nadanie szkole imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Uroczystość ma miejsce 24 czerwca 1993 roku. Zostaje odsłonięta pamiątkowa tablica autorstwa artysty-plastyka Krzysztofa Brzuzana, którą poświęcił gość honorowy – biskup Kazimierz Górny. Nauczycielka muzyki – Bożena Bartoszuk – pisze słowa i muzykę hymnu szkoły. Od tej chwili szkoła z dumą nosi imię Prymasa Tysiąclecia.

W styczniu 1994 r. rozpoczyna działalność Szkolny Teatr „Przewiązka”, który powstał za sprawą pasji dwóch nauczycielek – muzyka Bożeny Sozańskiej i polonisty Barbary Marii Płodzień. Nim w 1998 roku nowo powstałe gimnazjum zaanektuje teatralne pomieszczenie uczniowie będą mieli okazję rozwijać tu swe aktorskie talenty i przygotowywać, pod kierunkiem wyżej wymienionych nauczycielek i innych pasjonatów teatralnej sztuki, wspaniałe spektakle, m.in. Jasełka, Kopciuszek czy musical O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej nazwie „Przewiązkę” czwartą sceną teatralną Rzeszowa.

Latem 1996 roku nauczycielka muzyki, a prywatnie pasjonatka gór i taterniczka – Bożena Sozańska – organizuje pierwszy szkolny górski obóz wędrowny w Pieniny, wspomagać ją w tych działaniach i wędrować wraz z uczniami będą jeszcze nauczycielka techniki – Elżbieta Pikor i polonistka – Barbara Maria Płodzień. W dziesięcioletniej historii obozów młodzi ludzie poznają szlaki wszystkich polskich gór i spróbują swych sił także w Alpach. Dla tych zaś, co lubią wodę, alternatywą są obozy żeglarskie na Solinie i kursy ratowników wodnych organizowane kilkakrotnie przez opiekunów działającej od 1992 r. (przez 13 lat) Harcerskiej Drużyny Wodnej – nauczyciela techniki Henryka Brzozowskiego i nauczycielkę matematyki Elżbietę Gwardecką.

W 1997 roku szkoła zyskuje dostęp do Internetu, co w owym czasie jest powodem do wielkiej radości i dumy. Szybkie postępy informatyzacji będą z czasem widoczne w szkolnych pracowniach, które przejdą drogę od komputerów Atari do Multimedialnych Pracowni Komputerowych i Bibliotecznego Centrum Informacji Multimedialnej. W tym samym roku szkoła, jako jedna z pierwszych w kraju, przystępuje do realizacji unijnego programu Socrates Comenius, z powodzeniem uczestnicząc w nim przez ponad 10 lat. W jednej z edycji programu sprawuje funkcję koordynatora prac międzynarodowego zespołu. Koordynatorem prac szkolnego zespołu do spraw realizacji programu jest Alina Stadnik. Każdego roku na podsumowanie pracy organizowane są Dni Państw Europejskich; działa Klub Europejczyka, odbywa się międzynarodowa wymiana grup uczniów i nauczycieli.

30 maja 1998 roku świętujemy 15-lecie szkoły. Jest to dobry czas do podsumowań, wydajemy okolicznościową broszurę – To już 15 lat – mamy powody do dumy.

Rok szkolny 1998/1999 jest ważny i trudny – w wyniku reformy oświaty tworzone są gimnazja i z budynku szkoły zostają wydzielone dwa pawilony i sala teatru „Przewiązka” na siedzibę nowo powstającego Gimnazjum nr 11. Trzeba przenieść oddziały nauczania początkowego i nauczyć się funkcjonować w okrojonej przestrzeni.

W 2000 roku na boisko szkolne wjeżdżają koparki i rozpoczyna się długo wyczekiwana budowa basenu. Uroczyste otwarcie następuje 28 marca 2002 roku. W rozpisanym konkursie na nazwę obiektu zwycięża Izabela Łyszczarz i basen zostanie nazwany – „Muszelka”. Od tej pory na pływalni w godzinach przedpołudniowych uczniowie naszej szkoły i gimnazjum odbywają zajęcia w ramach zajęć WF, a po południu basen otwarty jest dla mieszkańców Rzeszowa. Rok 2005 przynosi zmianę na stanowisku dyrektora, funkcję obejmuje Henryk Brzozowski, który już przez poprzedni rok pełnił obowiązki dyrektora w zastępstwie przebywającego na urlopie zdrowotnym Marka Widurka.

W budynku szkoły od 2005 roku gościnę znajduje filia Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara – rozpoczyna się sympatyczna i owocna współpraca między naszymi placówkami, która potrwa 10 lat.

Szkoła od początku swego istnienia ma szczęście do świetnych pedagogów, którzy z poświęceniem wykonują swą pracę, ustawicznie doskonalą się, są twórczy i kreatywni, poświęcają uczniom swój czas, dzielą się wiedzą i zarażają swą pasją do przedmiotu, wspomagają rozwój talentów uzdolnionych wychowanków i otaczają opieką tych, którzy mają problemy w nauce. Prawie w stu procentach kadra nauczycielska to nauczyciele dyplomowani. Są wśród nas egzaminatorzy  OKE – mgr Anna Hadała, mgr Elżbieta Kluz, mgr Jolanta Pyziak i mgr Elżbieta Salamon. Wielu naszych nauczycieli zostało docenionych przez władze oświatowe i uhonorowanych wysokimi resortowymi nagrodami oraz medalami (dane z lat 1997-2012):

 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – mgr Henryk Brzozowski
 • Nagroda Kuratora Oświaty – mgr Dorota Kozioł, mgr Elżbieta Pietrusiak
 • Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa – mgr Henryk Brzozowski, mgr Renata Brzozowska, mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka, mgr Elżbieta Gwardecka, mgr Anna Hadała, mgr Elżbieta Kluz,    mgr Dorota Kozioł, mgr Beata Kudlek, mgr Małgorzata Prucharska, mgr Jolanta Pyziak, mgr Elżbieta Salamon, mgr Grażyna Wieczorek
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – mgr Renata Brzozowska, mgr Elżbieta Gwardecka, mgr Jadwiga Kawa, mgr Dorota Kozioł, mgr Małgorzata Pyziak, mgr Wojciech Trzyna
 • Złoty Krzyż Zasługi – mgr Henryk Brzozowski
 • Srebrny Krzyż Zasługi – mgr Elżbieta Salamon
 • Brązowy Krzyż Zasługi – mgr Elżbieta Gwardecka, mgr Dorota Kozioł

Uczniowie pod kierunkiem naszych pedagogów harmonijnie rozwijają swą wiedzę i z powodzeniem startują w rozlicznych konkursach przedmiotowych i artystycznych (od szkolnych po międzynarodowe) sięgając po najwyższe laury, wielokrotnie otrzymują stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa i Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Od 1994 roku w szkole są realizowane innowacje pedagogiczne – nauczyciele piszą specjalne programy dla klas (funkcjonują m.in. klasy: teatralna, filmowa, ekologiczna, dziennikarska, taneczna, plastyczna, matematyczna) tak, by uczniowie mieli okazję w atrakcyjny i pogłębiony sposób realizować swe pasje. Popołudniami szkoła wciąż tętni życiem, bo odbywają się zajęcia kółek zainteresowań.

Uzdolniona tanecznie młodzież ma okazje realizować swe pasje w zespołach taneczno-wokalnych, m.in. „Biedronki” (opiekunowie – Bożena Adamska i Dorota Kozioł). Uczniowie mają też okazję sprawdzać się w roli dziennikarzy. Pierwszą szkolną gazetkę Tuptuś w 1989 r. tworzą polonistki Urszula Klimas i Barbara Maria Płodzień, później pojawiają się kolejne tytuły, m.in. Świetlik, Moje hobby, Enterek, Asy z VII klasy, Figielek (działający do dziś, opiekun – Jadwiga Kawa), Co piszczy w SP 25, Psikus. Działają również szkolne koła takich organizacji jak: PTTK, Caritas, TPD, PCK, LOP. Nauczyciele prowadzą zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej, różnorodne kółka zainteresowań. Współpracujemy z placówkami kultury na terenie miasta i okolic (m.in. teatr, filharmonia, biblioteki, kino, radio, gazety). Uczniowie angażują się w różnego rodzaju akcje społeczne, np. Sprzątanie Świata, zbiórka zużytych baterii, Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wigilijne Dzieło Pomocy, zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt „Kundelek”.

Od 2003 roku otwiera swe podwoje Szkolna Galeria Sztuki – na korytarzach szkolnych prezentowane są prace uczniów nagradzane na rozlicznych konkursach plastycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prace powstają pod inspirującym kierunkiem nauczyciela Wojciecha Trzyny, czynnego artysty-plastyka, członka Związku Polskich Artystów Plastyków, który sam wystawia swe prace; nauczycieli nauczania początkowego.

Nasi uczniowie występują z powodzeniem w teleturniejach. Nie czują tremy przed kamerą telewizyjną. Po raz pierwszy rywalizujemy jako zespół szkolny w teleturnieju Rambit w 1988 roku, później przychodzi czas na indywidualne występy i laury w teleturnieju Szalone liczby – II miejsce zajmuje Piotr Gwardecki w 1998 r. i Damian Rzym w 2000 r. Największe emocje towarzyszą nam chyba jednak, kiedy w 2007 r. Kacper Świerzowicz – jako zwycięzca teleturnieju Eureko, ja wiem! odbiera czek na pół miliona złotych, które są przeznaczone na dalsze jego kształcenie.

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków realizując wiele programów profilaktycznych, w tym tych z wykorzystaniem środków unijnych (np. Od problemu do sukcesu – program skierowany do uczniów mających różnego rodzaju problemy szkolne – autorzy i realizatorzy programu: Anna Hadała, Elżbieta Kluz, Małgorzata Prucharska, Jolanta Pyziak – termin realizacji: XII 2008 – III 2010). W 2001 roku otrzymujemy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, co jest wyrazem docenienia naszych wieloletnich działań prozdrowotnych skierowanych do uczniów i ich rodziców. W 2004 r. szkoła zostaje włączona w wojewódzką, a w 2009 r. w krajową, sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Nasi uczniowie od lat odnoszą wiele sportowych sukcesów (m.in. drużynowe Mistrzostwo Europy w łucznictwie – 1995) inspirowani przez swych pedagogów i pod ich czujnym trenerskim okiem. W szkole działa Łuczniczy Klub PIAST 25 pod kierunkiem Jana Szeligi.

Święto Patrona Szkoły 28 maja 2009 roku jest obchodzone w sposób szczególny – szkoła świętuje (z małym opóźnieniem wynikającym z oczekiwania na otwarcie sali widowiskowej) jubileusz 25-lecia. Rocznicowe obchody uświetnia swą obecnością biskup Kazimierz Górny, który w trakcie uroczystej mszy dokonuje aktu poświęcenia nadanego szkole sztandaru. Następnie cała społeczność szkoły i osiedla oraz zaproszeni goście oglądają przygotowany przez uczniów spektakl Wielka majówka, czyli 25 lat SP 25 (autor i reżyser – Barbara Maria Płodzień). Nadanie sztandaru to wyjątkowo podniosłe i radosne wydarzenie, które zobowiązuje nas do bycia wiernym słowom naszego Patrona, widniejącym na pamiątkowej tablicy – Wypełniajcie zadanie, które na was spoczywa.

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora następuje w 2010 r. i funkcję tę obejmuje mgr Bożena Zięba. Otwierają się nowe karty historii szkoły.

Szkoła tętni życiem od rana do wieczora – po odbytych lekcjach, uczniowie wracają, by na rozlicznych zajęciach dodatkowych rozwijać swe pasje i zainteresowania, ale także bawić się na dyskotekach i wycieczkach. Bogata oferta obejmuje m.in. kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne, językowe. Nasi uczniowie biorą z powodzeniem udział w rozlicznych konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych zajmując czołowe miejsca. Możemy pochwalić się wieloma talentami. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Młodzież angażuje się w akcje społeczne i charytatywne, np. Góra grosza, Pomoc dla Schroniska Kundelek, Zakrętki dla Amelki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ratujmy zabytki starego cmentarza, I ty możesz być Świętym Mikołajem, Kolędnicy dla misji, Cała Polska biega. Szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem międzyszkolnych konkursów: szkolna biblioteka (Małgorzata Baran, Beata Kuczek, Alina Daszkiewicz) Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Bohaterowie naszych lektur, nauczycielki języka niemieckiego (Renata Brzozowska, Zofia Kunysz) – Konkursu na Kalendarz adwentowy, nauczycielka języka angielskiego (Anna Hadała) – Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „Friendly :) English”, nauczyciel muzyki (Robert Walawender) – Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego Szkolne kuranty. Konkursy te niezmiennie cieszą się wielkim zainteresowaniem uczniów. Wykorzystujemy bazę sportową szkoły – basen, Orliki, biały i zielony, trzy sale gimnastyczne. Młodzież pod kierunkiem doświadczonych trenerów bierze udział w zajęciach sportowych, m.in.: pływanie, łucznictwo, piłka nożna, badminton, golf, karate, akrobatyka. Jesteśmy organizatorami Międzyszkolnych Zawodów Pływackich. Na feriach zimowych w 2013 r. nauczyciele WF zorganizowali pierwszy szkolny obóz narciarski.

Z wielkim zaangażowaniem i pasją w szkole prowadzona jest edukacja ekologiczna. Nawiązaliśmy współpracę z Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy, a wielu nauczycieli aktywnie działa w Stowarzyszeniu „EkoDar”. W 2008 roku w PIRE powołano Wojewódzki Zespół Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży, którego przewodniczącą została Anna Hadała. W jego skład wchodzą również: Małgorzata Prucharska, Małgorzata Garlak-Niedziółka, Elżbieta Salamon, Beata Kudlek, Jolanta Pyziak i Elżbieta Kluz. Zespół opracował założenia Wojewódzkiego Programu Edukacji Ekologicznej „Zdrowo jem – zdrowo żyję” skierowanego do dzieci z przedszkoli oraz uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów w województwie podkarpackim. W ramach programu organizowane są szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy dla uczniów do gospodarstw ekologicznych, warsztaty edukacyjne dla dzieci połączone z degustacją żywności ekologicznej. Uczniowie wszystkich klas odbywają wycieczki ekologiczne (m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Wisłok), odwiedzają gospodarstwa ekologiczne, włączają się w kampanie społeczne. Program został objęty honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Wszystkie działania programu mogą być skutecznie realizowane dzięki środkom pozyskiwanym z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od roku 2009 nasza szkoła jest współorganizatorem trzech wojewódzkich konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej Zdrowo jem – zdrowo żyję przeznaczonych dla przedszkoli, klas I-III oraz klas IV-VI. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów odbywa się podczas Międzynarodowych Targów EKOGALA w Rzeszowie. Prowadzimy pokazowe warsztaty i lekcje ekologiczne. W listopadzie 2012 r. szkoła za swą działalność otrzymała prestiżowe wyróżnienie od Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, a  styczniu 2013 r. zaprezentowała się w Urzędzie Marszałkowskim na konferencji z udziałem władz państwowych i wojewódzkich – Szkoła ma uczyć, a nie tuczyć. Od lat prowadzimy akcje Mleko w szkole, Owoce w szkole. Nasze działania spotykają się z uznaniem władz oświatowych i państwowych, piszą o nas i pokazują w mediach.

8 kwietnia 2012 roku, w ramach programu Katyń – ocalić od zapomnienia, wmurowano tablicę pamiątkową i posadzono dąb. W ten sposób uczciliśmy pamięć porucznika Henryka Pisarka, dziadka naszej nauczycielki historii, Małgorzaty Baran, który został zamordowany w Katyniu. To spotkanie z historią zaowocowało pomysłem zorganizowania, we współpracy z kołem historyków przy Uniwersytecie Rzeszowskim, cyklicznej imprezy o szerokim zasięgu. 15 kwietnia 2013 r. w naszej szkole odbyły się I Rzeszowskie Dni Katyńskie.

Uroczyste apele są doskonałą okazją do spotkań całej społeczności szkoły, wspólnego świętowania uroczystości, prezentacji programów artystycznych przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli, informacji o sukcesach, spotkań z ciekawymi ludźmi (odwiedzili nas m.in. Aleksander Arian, Marta Niewczas, Krystian Herba, Marek Czarnota), podsumowań i refleksji. Z prelekcjami dla uczniów przychodzą też każdego roku policjanci i strażacy.

Chętnie prezentujemy się na zewnątrz. Od 2011 roku organizowane są każdego roku, w marcu – Dni Otwarte Szkoły i w maju – Piknik Szkolny. Są to dni, kiedy w gościnne progi naszej szkoły zapraszamy: zainteresowanych nauką w SP 25 i ich Rodziców, rodziny uczniów i mieszkańców osiedla. Rodziny naszych wychowanków mają także okazję podziwiać dzieci podczas występów artystycznych, takich jak: Noworoczny Koncert Świąteczny, Dzień Rodziny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, przedstawienia teatralne, np. Jasełka oraz zawodów sportowych, np. Turniejów Orlika.

W październiku 2012 roku zespół kuratoryjnych wizytatorów przeprowadził analizę pracy szkoły, której zakres obejmował: efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej, procesy zachodzące w szkole, funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym i zarządzanie szkołą. Szkoła w wyniku ewaluacji zewnętrznej uzyskała same wysokie i bardzo wysokie oceny. Nasza sumienna i systematyczna praca została zauważona i doceniona. Wizytatorzy stwierdzili,  że szkoła stwarza przyjazny klimat do nauki i wypoczynku, stara się zapewnić uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dzieci w szkole zawsze mogą się czuć bezpiecznie, pod kierunkiem wysoko  wykwalifikowanych nauczycieli i pedagogów zdobywać bogatą wiedzę, realizować swe pasje i rozwijać się wszechstronnie.

W dniach 5-9 czerwca 2013 roku uczniowie klas piątych wzięli udział w obozie językowym „Euroweek Szkoła Liderów” zorganizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w języku angielskim, prowadzonych przez wolontariuszy z krajów anglojęzycznych, szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży. Pomysłodawcą i organizatorem wyjazdu była anglistka – Anna Bacik, a opiekunami panie – Anna Hadała i Kamila Lew. Dla uczniów wyjazd okazał się wspaniałą okazją do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, a także do zwiedzania kraju.

Od trzech lat szkoła prowadzi systematycznie remonty budynku i pięknieje. W czasie wakacji 2013 r. w szkolnej kuchni i jadalni został przeprowadzony kompleksowy remont – pomieszczenia zyskały nową pastelową kolorystykę i stoliki, wentylację oraz wyposażenie. Zespół naszej kuchni zawsze gotuje pyszne obiady, ale teraz w tym odnowionym pomieszczeniu nabierają one wyjątkowego smaku. Odnowiono też sale lekcyjne, korytarze i bibliotekę.

Dużą część czasu dzieci spędzają w szkolnych ławkach, więc w trakcie zajęć lekcyjnych ich spontaniczna aktywność fizyczna jest ograniczona. Nasza szkoła jako „Szkoła Promująca Zdrowie” stara się dbać o właściwy rozwój fizyczny wychowanków, dlatego podjęła starania, by uzyskać finansowe wsparcie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” i utworzyć szkolny placu zabaw i salę zabaw. Miejsca te pozwalają na prowadzenie różnych form zajęć ruchowych przy zastosowaniu do tego odpowiednio przystosowanych sprzętów. Szczególnie ważną dla nas sprawą jest bezpieczeństwo dzieci, dlatego bardzo istotne było zastosowanie nowoczesnej oraz bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami i przemyślane ich rozmieszczenie, a także estetyka. Otwarty w październiku 2013 r. szkolny plac zabaw cieszy się niesłabnącym powodzeniem – dzieci korzystają z niego nie tylko w ramach zajęć, ale także przed lekcjami i po nich. Pobyt w tym miejscu sprawia im niezmiennie wielką frajdę.

 

 

Kiedy pisze się historię szkoły z perspektywy 25 lat, szczegóły umykają gdzieś, w strumieniu różnych zdarzeń, stają się delikatne i ulotne jak mgła, i jak ona trudne do określenia. Widoczne pozostają tzw. kamienie milowe, czyli te zdarzenia, które w istotny sposób obraz szkoły zmieniały. Życie jednak w znacznej mierze składa się ze szczegółów właśnie i to one nadają mu smak, a potem niektóre urastają do rangi owych kamieni milowych. Od tego roku szkolnego postanowiliśmy pisać historię naszej szkoły nieco inaczej niż dotychczas – dodawać rok po roku garść szczegółów – opowiadać o tym, co nas cieszyło, co nam się udało, co zrobiliśmy, co osiągnęliśmy, z czego jesteśmy bardzo dumni i więcej mówić o ludziach, którzy tworzą tę historię.

 

 

ROK  SZKOLNY  2013 / 2014


Od kilku lat systematycznie prowadzone są remonty naszego obiektu. W tym roku szkolnym przeprowadzono – kapitalny remont łazienek, w kilku salach lekcyjnych ( w tym dwóch specjalnie przygotowanych na przyjęcie sześciolatków) wymalowano ściany, odnowiono ławki i krzesła, zmieniono wykładziny, nowe wykładziny pojawiły się również na szkolnych korytarzach. Remonty przeprowadzono również w szkolnej świetlicy i w szatniach – pojawiły się tu m.in.  kolorowe ławeczki i obudowy kaloryferów. Pięknieje otoczenie szkoły – przed wejściem głównym i wokół placu zabaw uporządkowano teren zieleni i dokonano nowych estetycznych nasadzeń.

Szkoła współuczestniczy w wydarzeniach środowiskowych, np. Dni Osiedla Baranówka IV, Rzeszowski Bieg Niepodległości i sama czynnie je organizuje, np. w tym roku odbył się już IV Szkolny Piknik Rodzinny, II Rzeszowski Dzień Katyński, Dzień Otwarty Szkoły.

Współpracujemy z regionalnymi ośrodkami kultury – MDK, WDK, WiMBP, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Zamek w Łańcucie, Teatr im. W. Siemaszkowej, Teatr MASKA, kino HELIOS, Muzeum Dobranocek. Nasi uczniowie uczestniczą w lekcjach specjalnie przygotowanych dla nich przez te placówki, konkursach, edukacji filmowej i teatralnej oraz innych wydarzeniach kulturalnych.

Organizujemy i bierzemy udział w różnych akcjach społecznych – Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Godzina dla Ziemi, zbiórka baterii i surowców wtórnych, zbiórka zakrętek na operację dla Amelki, Dzień Europy, Charytatywny Turniej Karate Tradycyjnego Walczymy razem dla Anety, Bezpieczne ferie i wakacje, Pomóżmy zwierzakom, Ogólnopolska Akcja Kolęda misyjna, Konkurs Przybysz z Planety WEEE, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Szkoła, zrzeszona w  Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, od wielu lat prowadzi aktywne działania popularyzujące zdrowe odżywianie oparte na produktach ekologicznych. Kolejny rok nasi uczniowie są beneficjentami akcji Owoce w szkole (klasy I-III) i Mleko w szkole (klasy IV-VI). W dniu 30 września 2013 r. wspólnie ze Związkiem Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” w Świlczy była gospodarzem XXIX EkoForum Klastra Dolina Ekologicznej Żywności pod hasłem Edukacja ekologiczna – korzyści z pracy pszczół. Już po raz piąty byliśmy też współorganizatorem trzech wojewódzkich konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej (mgr Anna Hadała, mgr Małgorzata Prucharska, mgr Jolanta Pyziak, mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka, mgr Elżbieta Kluz). Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się podczas VIII Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych EKOGALA 2014 w Rzeszowie.

Organizujemy również inne konkursy o zasięgu miejskim i wojewódzkim:

 • Miejski Konkurs Języka Angielskiego Friendly English dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych
  (mgr Anna Hadała, mgr Kamila Lew, mgr Anna Bacik, mgr Elżbieta Pietrusiak)
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Wielkanocne dekoracje
  (mgr Lidia Ludera, mgr Dorota Sroczyńska, mgr Wojciech Trzyna)
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Kalendarz adwentowy
  (mgr Renata Brzozowska, mgr Zofia Kunysz)
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Bohater mojej ulubionej książki
  (mgr Beata Kuczek, mgr Małgorzata Baran)
 • Miejski Konkurs Muzyczny Gdzie się podziały tamte melodie
  (mgr Robert Walawender, mgr Urszula Klimas)

Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych, plastycznych, muzycznych i zawodach sportowych. Jesteśmy z nich wszystkich bardzo dumni, cieszą nas ich osiągnięcia, które są efektem naszej wspólnej pracy – wysiłku uczniów i nauczycieli.

 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH POZASZKOLNYCH

 • Wojewódzki Konkurs 10 lat w Unii Europejskiej – jak zmienia się moje Podkarpacie?
  II miejsce – Szymon Szczepanik
  (opiekun – mgr Anna Styczeń)
 • Miejski Konkurs Poetycki Wiosenne wierszopisanie
  I nagroda – Julia Kolarz
  (opiekun – mgr Barbara Maria Płodzień)
 • X Podkarpacki Konkurs Poetycki Ja i świat
  I nagroda – Wiktoria Mularska – kategoria wiekowa: klasy III-IV
  (opiekun – mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka)
  I nagroda – Julia Kolarz – kategoria wiekowa: klasy V-VI
  (opiekun – mgr Barbara Maria Płodzień)
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny Mój ekologiczny świat – zdrowe, bo z mleka
  nagroda – Julia Sondej
  (opiekun – mgr Jolanta Pięta)
 • IX Wojewódzki Konkurs Plastyczny Kolorowe melodie
  laureaci – Bartosz Cieśla i Miłosz Piotrowski
  (opiekun – mgr Marzena Karpińska)
 • Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Ptaki-Cudaki
  II nagroda – Piotr Błąd – kategoria wiekowa: klasy I-III
  (opiekun – mgr Marzena Karpińska)
 • Międzyszkolny Konkurs Aktorsko-Recytatorski Moja ulubiona postać baśniowa
  I nagroda – Stanisław Szlachta
  (opiekun – mgr Barbara Maria Płodzień)
 • Miejski Konkurs Plastyczny Banknot euro z polskimi akcentami
  I nagroda – Julia Markowicz
  II nagroda – Anna Chmielowska
  (opiekun uczniów – mgr Wojciech Trzyna)
 • VII Półmaraton Rzeszowski – biegi młodzieżowe na dystansie 600 metrów
  I miejsce – Agata Dąbrowska kategoria wiekowa: klasy III-IV
  II miejsce – Stanisław Szlachtakategoria wiekowa: klasy III-IV
  (opiekun uczniów – mgr Sebastian Sondej)
 • Podkarpacka Recyklingowa  Olimpiada EkoNautów
  I nagroda dla zespołu Zuzanna Piróg, Karol Fus i Maciej Gaweł
  (opiekun uczniów – mgr Jadwiga Dąbrowska)
 • Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs Języka Niemieckiego
  laureat – Adam Liminowicz
  finaliści – Karolina Bomba, Natalia Niemiec, Hubert Orzech, Mikołaj Stręk
  (opiekun uczniów – mgr Zofia Kunysz)
 • Międzyświetlicowy Konkurs Poetycki Pory roku wierszem malowane - magia zimy
  nagroda specjalna – Wiktoria Mularska
  (opiekun – mgr Renata Brzozowska)
 • Wojewódzki Konkurs Poetycki Kwiatek dla Babci i Dziadka
  I nagroda – Julia Kolarz
  (opiekun – mgr Barbara Maria Płodzień)
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Kalendarz adwentowy
  I nagroda – Kamila Niemiec
  I nagroda – Szymon Szczepanik
  (opiekun uczniów – mgr Zofia Kunysz)
 • Puchar Świata IDO Show Dance z Zespołem T-8
  Klaudia Bednarska i Zuzanna Piróg
  (opiekun uczniów – mgr Dorota Jandziś – MDK)
 • Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania Poczytam Ci
  nagroda specjalna – Bartosz Rułka
  (opiekun – mgr Barbara Maria Płodzień)
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Światło wieczorową porą
  I nagroda – Bartosz Rułka
  (opiekun – mgr – Dominika Mróz-Toton – MDK)
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Człowiek, Świat, Przyroda
  II nagroda –  Bartosz Rułka
  (opiekun – mgr – Dominika Mróz-Toton – MDK)

Uczniowie klasy V A – jako jedyni uczestnicy reprezentujący Rzeszów – brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym Między nami czytelnikami i choć na podium nie udało się stanąć, to jednak za sukces poczytywać należy sobie wielkie zaangażowanie uczniów w propagowanie idei czytelnictwa i dobrą zabawę, którą na długo zapamiętają – zwłaszcza ci, którzy rozsmakowali się w czytaniu (opiekun – mgr Barbara Maria Płodzień).

Mamy w szkole uczniów, którzy osiągają sukcesy spełniając się w twórczości literackiej – należy do nich Julia Kolarz, uczennica klasy V a, która w tym roku szkolnym wygrała aż trzy poetyckie konkursy (opiekun mgr Barbara Maria Płodzień) i Wiktoria Mularska (opiekun mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka).

Organizujemy wiele konkursów szkolnych, by pozwolić uczniom na harmonijny rozwój i realizację ich pasji. Są to konkursy przedmiotowe, artystyczne i sportowe – m.in.:

 • Konkurs o tytuł Mistrz ortografii (mgr Bożena Błyskal, mgr Urszula Klimas, mgr Beata Kuczek, mgr Barbara Maria Płodzień)
 • Konkurs Języka Niemieckiego (mgr Renata Brzozowska i mgr Zofia Kunysz)
 • Bukiet Wielkanocny (mgr Zofia Kunysz)
 • Informatyczny Konkurs Pisanki-kraszanki (mgr Anna Styczeń, mgr Urszula Sznerch, mgr Wojciech Trzyna, mgr Rafał Kochański)
 • Konkurs Matematyczny Matematyczna ozdoba choinkowa (mgr Beata Baran, mgr Małgorzata Pyziak)
 • Konkurs Informatyczny Świąteczna tapeta (mgr Rafał Kochański, mgr Anna Styczeń, mgr Wojciech Trzyna)
 • Konkurs Plastyczny Mój nauczyciel (mgr Jadwiga Kawa)
 • Szkolny Konkurs Prymasowski Moja szkoła i jej Patron (mgr Barbara Maria Płodzień, mgr Urszula Klimas, mgr Wojciech Trzyna, mgr Rafał Kochański, mgr Alicja Miś, mgr Katarzyna Mucha)
 • Konkurs Plastyczny dla klas 1-3 Bożonarodzeniowa kartka świąteczna w języku angielskim (mgr Anna Bacik)
 • Konkurs Wiedzy o Rzeszowie dla klas IV (mgr Hanna Bober)
 • Konkurs Wiedzy o Polsce dla klas VI (mgr Hanna Bober)
 • Szkolny Konkurs Czytelniczy (mgr Małgorzata Baran, mgr Beata Kuczek)

Nasi nauczyciele systematycznie podnoszą swe kwalifikacje i poświęcają uczniom swój czas, dzielą się wiedzą i zarażają swą pasją do przedmiotu, wspomagają rozwój talentów uzdolnionych wychowanków i otaczają opieką tych, którzy mają problemy w nauce. Prawie w stu procentach kadra nauczycielska to nauczyciele dyplomowani. Są wśród nas egzaminatorzy  OKE – mgr Anna Hadała, mgr Elżbieta Kluz, mgr Jolanta Pyziak i mgr Elżbieta Salamon. W tym roku szkolnym wielu naszych nauczycieli otrzymało wysokie resortowe nagrody i medale:

 • Nagroda Kuratora Oświaty – mgr Elżbieta Gwardecka
 • Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa – mgr Dorota Kozioł
 • Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa – mgr Beata Kudlek
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – mgr Beata Kudlek

Uzdolnieni uczniowie naszej szkoły pobierają Stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa za wysokie wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Są naszą dumą i serdecznie im gratulujemy! Za osiągnięcia w tym roku szkolnym stypendia przyznano następującym uczniom:

Klaudia Bednarska – klasa V A, Monika Chmiel – klasa V B, Julia Cymbalista – klasa V A, Dominika Kontek – klasa V A, Grzegorz Liminowicz – klasa IV A, Marcin Oklejewicz – klasa VI B, Zuzanna Piróg – klasa V A, Bartosz Rułka – klasa V A, Szymon Szczepanik – klasa IV C

W czerwcu 2014 po raz drugi anglistki – mgr Anna Bacik, mgr Kamila Lew i mgr Elżbieta Pietrusiak zorganizowały wyjazd grupy młodzieży z klas szóstych na obóz językowy Euroweek Szkoła Liderów – do Długopola Zdrój k. Bystrzycy Kłodzkiej. Uczestnicy mieli możliwość doskonalenia umiejętności językowych pod kierunkiem wolontariuszy z różnych stron świata z krajów anglojęzycznych. Zwiedzili także piękne zakątki Polski.

W szkole regularnie ukazuje się uczniowskie czasopismo Figielek – dzieło klasy dziennikarskiej prowadzonej przez mgr Jadwigę Kawę.

Szkolne imprezy – dyskoteki, Dzień Wiosny, Mikołajki, Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet, wybory najsympatyczniejszego chłopaka i dziewczyny w szkole – organizuje z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem Szkolny Samorząd Uczniowski (opiekun – mgr Kamila Lew).

U progu Świąt Bożego Narodzenia, w dniu 19 grudnia 2013 r. (w sali widowiskowej MDK – Osiedle Baranówka IV), odbyła się uroczystość – Wigilia ze Świetlicą. Na program artystyczny złożyły się występy teatralne, kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci z klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej. Widowisko przygotowali wspólnymi siłami przygotowali nauczyciele świetlicy SP 25 oraz ich podopieczni.

Nasi uczniowie mają okazję spotkać się z ciekawymi ludźmi, w tym roku byli to m.in.:

 • grupa podróżników TRZASK – opowiadają młodzieży o swych podróżach
  do odległych zakątków świata, zarażają pasją do podróżowania prezentują ciekawy materiał fotograficzny i barwnie opowiadając o swych wyprawach (organizator – mgr Jadwiga Dąbrowska).
 • prof. Jan Miodek – w wykładzie językoznawcy, będącego świetnym gawędziarzem uczestniczyli uczniowie wraz ze swymi polonistami (organizator – mgr Barbara Maria Płodzień, mgr Bożena Błyskal).
 • poeta Michał Rusinek – były sekretarz noblistki Wisławy Szymborskiej, podczas spotkania autorskiego z uczniami klasy V A rozmawiał z młodymi czytelnikami o swoich książkach, odpowiadał na pytania w zainscenizowanej konferencji prasowej i recytował wiersze, a także z wielkim zaciekawieniem i satysfakcją słuchał uczniów recytujących jego wiersze (organizator – mgr Barbara Maria Płodzień).
 • piosenkarz Arek ARO Kłusowski – uczestnik telewizyjnego show The voice of Poland. Arek opowiadał uczniom, w jaki sposób z uporem dążył do realizacji swych marzeń. Zapewniał, że warto to robić nawet wtedy, gdy początkowo porażka goni porażkę. Determinacja i ciężka praca pomagają osiągnąć cel – trzeba gonić swe marzenia (organizator – mgr Elżbieta Gwardecka).
 • pisarka Anna Onichimowska – jedna z najpopularniejszych i najbardziej znanych polskich autorek książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz scenariuszy radiowych, telewizyjnych i filmowych spotkała się z uczniami. Opowiadała o swej twórczości dla młodych czytelników, zachęcała do podejmowania własnych prób literackich i odpowiadała na pytania (organizator – mgr Bożena Błyskal).

 

ROK  SZKOLNY  2014 / 2015

Kolejny rok za nami. Był bardzo pracowity i obfitował w setki wydarzeń, tych ważnych i tych drobnych. Mamy poczucie satysfakcji patrząc na to, czego dokonaliśmy. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, ich dużych i małych sukcesów.

W poszukiwaniu szczegółów zapraszamy do przejrzenia archiwalnej zakładki „Aktualności”, a poniżej prezentujemy te informacje, które chcielibyśmy w pewien sposób wyróżnić i zachować w pamięci.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i bierze udział w rozmaitych imprezach o zasięgu środowiskowym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

W tym roku grupy uczniów, którzy występowali już wielokrotnie w różnych konkursach recytatorskich i teatralnych, uczestniczyły w Teatralnej Grze Ulicznej zorganizowanej przez Teatr MASKA w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada. Zespół klas starszych, pod opieką mgr Barbary Marii Płodzień, zajął II miejsce, a maluchy, pod opieką mgr Jolanty Pyziak – I i II miejsce.

Współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną (koordynator – mgr Bożena Błyskal) zaowocowała serią interesujących zajęć – warsztaty, konkursy, quizy, prezentacje – odbywających się w siedzibie biblioteki, prowadzonych przez bibliotekarzy i ciekawych zaproszonych gości oraz spotkaniami z autorami książek dla dzieci i młodzieży.

Klasy młodsze w ramach ogólnopolskiego programu „Przecinek i kropka” uczestniczyły w zajęciach czytelniczych organizowanych przez EMPiK. Klasy starsze wzięły udział w realizowanych corocznie zajęciach edukacji muzealnej na Zamku w Łańcucie. Uczniowie, przygotowani przez mgr Dorotę Kozioł i mgr Małgorzatę Baran, zaprezentowali ciekawe widowisko Między niebem a ziemią na Spotkaniu Katyńskim w Trzcianie. Mogliśmy podzielić się naszą wiedzą na temat zbrodni katyńskiej, bo od kiedy posadziliśmy na szkolnym trawniku Dąb pamięci – odbywamy żywe lekcje historii w ramach Rzeszowskich Dni Katyńskich.

Z zaangażowaniem bierzemy udział w akcjach i kampaniach społecznych.

W tym roku klasa 1F pod opieką mgr Moniki Rokoszyńskiej, przystąpiła do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,W krainie prądu elektrycznego” realizowanego w oparciu o projekt edukacyjny ,,Planeta Energii” i zdobyła w nim wyróżnienie. W ramach projektu przeprowadzono w szkole szereg imprez i zajęć mających na celu budowanie wiedzy najmłodszych o energii elektrycznej.

Staramy się wprowadzać nowe i atrakcyjne sposoby nauczania – w tym celu kadra nauczycielska systematycznie podnosi swe kwalifikacje.

Szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym eTwinnig. Wraz z rówieśnikami z Portugalii i Grecji nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego – mgr Elżbiety Pietrusiak i mgr Joanny Rachańskiej – podjęli prace nad dwoma projektami: o zwierzętach chronionych w Europie i tradycjach świątecznych. Efekty pracy zaprezentowali w Internecie w postaci elektronicznych książeczek. W związku z udziałem w programie przygotowano również dwa przedstawienia w języku angielskim – „Jasełka” i „Brzydkie kaczątko” – które dzięki połączeniu internetowemu obejrzano w partnerskich szkołach. Praca nad projektem pozwoliła naszym uczniom poznać i otworzyć się na tradycję innych narodów, okazała się też doskonałym sposobem doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Zależy nam bardzo na propagowaniu wśród uczniów „mody na czytanie”, dlatego podejmujemy szereg działań zachęcających dzieci do sięgania po książki. Uczestniczymy w kampaniach społecznych i konkursach, czytamy dzieciom na zajęciach, przedstawiamy książkę, jako atrakcyjną alternatywę spędzania wolnego czasu. Klasa VI a po opieką polonisty – mgr Barbary Marii Płodzień – wzięła udział w Społecznej Kampanii Czytelniczej Ja czytam! objętej patronatem MEN. Uczniowie spotykali się w Klubie Młodego Czytelnika, czytali książki dla dzieci i młodzieży, a następnie dyskutowali o problemach w nich zawartych. Ta sama grupa wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „Między nami Czytelnikami”.

Wraz z ponad 300. uczniami podkarpackich szkół podstawowych i gimnazjalnych świętowaliśmy Dzień Europy. Uroczystości odbyły się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia były Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz rzeszowski punkt sieci Eurodesk.

Poprzez cykl pogadanek i imprez włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu oraz akcję ekologiczną „Godzina dla ziemi”.

Szkoła z inicjatywy mgr Renaty Brzozowskiej została beneficjentem europejskiego programu edukacyjnego mini-granty Schumana „Co nam zostało z tamtych lat? – I Wojna Światowa”. W ramach tego projektu uczniowie odbyli wycieczkę do Gorlic, gdzie odbyła się żywa lekcja historii – zapoznali się z faktami dotyczącymi bitwy pod Gorlicami, która uchodzi za jedną z największych, a zarazem najważniejszych bitew frontu wschodniego I wojny światowej. Operacja Gorlicka wpłynęła w znaczący sposób na losy wojny, a w konsekwencji na możliwość odrodzenia się Państwa Polskiego. Uczniowie zwiedzili cmentarz poległych żołnierzy, wykonali dokumentację fotograficzną, która następnie stała się elementem szkolnej wystawy. Historia nauczana w ten sposób głęboko zapada w pamięć.

Nasza szkoła przynależąca do sieci Szkół Promujących Zdrowie z zaangażowaniem i przekonaniem propaguje proekologiczne działania. Od roku 2009 aktywnie włącza się w Międzynarodowe Targi EKOGALA. W roku 2015 wraz z Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy oraz ze Stowarzyszeniem Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR w Świlczy współorganizowaliśmy po raz kolejny ekologiczne konkursy plastyczne i seminarium dla dzieci ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego Uczymy się szacunku do chleba. W działania związane z konkursami i imprezą czuwały panie: mgr Anna Hadała, mgr Małgorzata Prucharska, mgr Elżbieta Kluz, mgr Jolanta Pyziak. Dzieci z klas I-III objęte są akcją „Owoce i warzywa w szkole”, a uczniowie klas IV-VI – „Mleko w szkole”.

Uczniowie aktywnie działali w Szkolnym Kole PTTK, ucząc się szacunku dla przyrody, poznając piękno naszego kraju i regionu. W tym roku wzięli udział, pod opieką mgr Ilony Porady, w XII Rajdzie Turystycznym „Święto Polskiej Niezapominajki” oraz w Jesiennych Marszach na Orientację – pod opieką mgr Małgorzaty Pyziak.

Jesienią, jak co roku, odbyły się edukacyjne wycieczki do gospodarstw ekologicznych, w regionie Podkarpacia, produkujących ekologiczną żywność, m.in. orkisz, chleb i miód. Dzieci zapoznawały się z metodami i zasadami ekologicznej produkcji żywności, uczyły się zasad zdrowego żywienia.

Sekcja Informacji i Promocji Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie przy współpracy z Zespołem Szkół Gospodarczych w Rzeszowie zorganizowała w naszej szkole warsztaty kulinarne o charakterze zajęć edukacyjno-kulinarnych.

Grupa uczniów pod opieką nauczycieli mgr Lucyny Białas i mgr Agnieszki Lewieniec, uczestniczyła w II Rzeszowskim Zlocie Owadów na rzeszowskich Bulwarach. Akcja ta miała charakter ekologiczno-edukacyjny. Jej celem było zamanifestowanie przez młode pokolenie potrzeby ochrony środowiska, a w szczególności dbania o bioróżnorodność gatunkową na Podkarpaciu.

Odnotowaliśmy sukcesy w Powiatowym Konkursie Ekologicznym Nauk Przyrodniczych „Żbik” – uczniowie przygotowani przez mgr Jadwigę Dąbrowską zajęli II miejsce – Julia Cymbalista i Zuzanna Piróg oraz III miejsce – Beata Lipska i Anna Chmielowska.

Organizujemy wiele szkolnych konkursów pozwalających uczniom rozwijać swe pasje i zainteresowania, wzbogacać wiedzę oraz po prostu mądrze i ciekawie zagospodarowywać wolny czas.

Są to m.in. konkursy informatyczne „Pisanki – Kraszanki”, Kartka świąteczna i Świąteczna tapeta na komputer, konkurs plastyczny „Mój nauczyciel”. Są to też konkursy o szerszym zasięgu, np. po raz kolejny zatem przygotowaliśmy Miejski Konkurs Plastyczny „Kalendarz adwentowy”. Pomysłodawczyniami i organizatorkami konkursu są germanistki – mgr Renata Brzozowska i mgr Zofia Kunysz.

Odbył się też, cieszący się dużym zainteresowaniem Miejski Konkurs Piosenki „Co nam zostało z tamtych lat?” To była dobra zabawa nie tylko dla młodzieży, ale i dla opiekunów (organizatorzy – mgr Robert Walawender i mgr Barbara Maria Płodzień), którzy z nutką nostalgii przenosili się w czasy, kiedy wielkimi przebojami były piosenki: „Autostop”, Rudy rydz” czy „Kolorowe jarmarki”.

Z dumą odnotowujemy, że tym roku nad organizowanym przez naszą szkołę Wojewódzkim Konkursem Plastycznym i Literackim ,,Pięknie żyj”, honorowy patronat objął księdz biskup Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, a patronat medialny – Katolickie Radio VIA. Konkurs poświęcony jest postaci i nauce patrona szkoły – Prymasa Tysiąclecia. Organizatorkami są panie – mgr Jolanta Pyziak, mgr Elżbieta Kluz i mgr Alicja Miś.

W III Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej oraz Grafiki Komputerowej dla Dzieci i Młodzieży ,,Jan Paweł II - w sercu i pamięci” nasi uczniowie, przygotowani przez mgr Alicję Miś i mgr Wojciecha Trzynę, zajęli czołowe miejsca (Emilia Nikodem – I miejsce, Klaudia Bednarska i Szymon Szczepanik – III miejsce).

Po raz kolejny odnotowaliśmy też sukcesy w konkursach aktorskich. W Międzyszkolnym Konkursie Aktorskim Bohaterowie naszych lektur – Bartosz Rułka zajął II miejsce, a Stanisław Szlachta zdobył wyróżnienie. Chłopców przygotowała mgr Barbara Maria Płodzień.

W Kopalni Soli w Bochni odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”. Szkołę reprezentował przygotowany przez mgr Barbarę Marię Płodzień uczeń – Bartosz Rułka, który był zwycięzcą eliminacji okręgowych.

W tym roku m.in. uczniowie klasy IV d, pod opieką germanistki mgr Zofii Kunysz, z sukcesem zadebiutowali na deskach teatralnych IV Międzyszkolnego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Mały Broadway”. Przedstawili sztukę w języku niemieckim pt. „Vier Jahreszeiten” (Cztery pory roku) i zdobyli III miejsce.

Prowadzeni przez świetnych pedagogów, uczniowie robią śmiałe kroki w kierunku zdobycia miana poliglotów. W Kuratoryjnym Konkursie Języka Niemieckiego triumfowali: Beata Lipska – laureatka oraz Monika Chmiel i Julia Cymbalista – finalistki. Uczennice przygotowała mgr Zofia Kunysz. Cezary Pryk, przygotowany przez mgr Joannę Rachańską, zajął I miejsce w Konkursie Języka Angielskiego „Adventure With English Proverbs”.

Po raz trzeci młodzież naszej szkoły wzięła udział w obozie językowym „Euroweek Szkoła Liderów” zorganizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży w miejscowości Długopole Zdrój położonej niedaleko Bystrzycy Kłodzkiej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w języku angielskim, prowadzonych przez anglojęzycznych wolontariuszy z różnych zakątków świata – szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży, uczyli się przewodzenia grupie, autoprezentacji oraz pracy w zespole. Pomysłodawcą i organizatorem wyjazdu była mgr Anna Bacik, a opiekunami mgr Kamila Lew i mgr Elżbieta Pietrusiak. Uczniowie naszej szkoły wykazali się doskonałą znajomością języka angielskiego.

W kwietniu 2015 r. grupa klas szóstych pojechała na wycieczkę edukacyjną do Londynu. Pomysłodawcą i organizatorem wyjazdu była mgr Anna Hadała. W czasie wyjazdu uczniowie zobaczyli i zwiedzili historyczne miejsca i sprawdzali swój angielski w sytuacjach codziennego życia.

Wielu uczniów klas I-III spędza kilka godzin dziennie w szkolnej świetlicy, która oferuje im rozliczne zajęcia: warsztaty artystyczne – plastyczne, teatralne, muzyczne, zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe, komputerowe. Dzieci znajdują tu nie tylko opiekę, ale także mogą liczyć na pomoc w odrobieniu zadań i rozwiązaniu szkolnych problemów. Przygotowywane przez opiekunów biorą udział w rozlicznych konkursach. Prace plastyczne uczniów zdobią sale i korytarze. Nasza świetlica to nie „przechowalnia”, ale miejsce, gdzie dzieci lubią przychodzić. Zapraszamy na stronę świetlicowych aktualności, by zapoznać się szczegółowo z ofertą, działaniami i sukcesami świetlicy.

Jako Szkoła Promująca Zdrowie w sposób szczególny dbamy o harmonijny rozwój naszych wychowanków, dlatego sport i propagowanie zdrowego stylu życia należą do zadań priorytetowych. Mamy powody do dumy, bo sportowego bakcyla połknęło wielu uczniów, a liczna grupa może pochwalić się znaczącymi sukcesami.

Szkoła realizuje w klasach I-III programy sportowe „Radosna szkoła”, „Tenis 10 w szkole” i „Mały mistrz” oraz program „Lekkoatletyka dla każdego”. Zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy odbyli w tym celu specjalne przeszkolenia. Bierzemy udział w biegach miejskich i przełajowych, igrzyskach młodzieży szkolnej, zawodach lekkoatletycznych, turniejach piłki nożnej, ręcznej i siatkowej. Na basenie „Muszelka” współorganizujemy Miejskie Międzyszkolne Zawody Szkół Podstawowych w Pływaniu, gdzie nasi uczniowie wielokrotnie stają na podium. Trudno w pigułce wymienić wszystkie kategorie, w których triumfowaliśmy, z tego powodu ograniczymy się tu do wymienienia nazwisk nagradzanych uczniów – Jakub Czech, Karol Fus, Emilia Grasza, Mateusz Kumik, Łukasz Rząsa, Szymon Szczepanik, Stanisław Szlachta, Kornelia Wilk. Zajmujemy wysokie IV miejsce w pływaniu pośród szkół podstawowych na Podkarpaciu. Mamy to szczęście, że dzieci w ramach zajęć WF mają okazję odbywać lekcje na basenie. Na sukcesy uczniów pracują wszyscy nauczyciele WF – mgr Anna Dźwierzyńska, mgr Beata Kudlek, mgr Katarzyna Rogala, mgr Sebastian Sondej.

Możemy też pochwalić się sukcesami w kilku innych dyscyplinach sportowych – w Szkolnej Lidze Badmintona Kacper Iwaszek zajął II miejsce; drużyna chłopców zajęła II miejsce w Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Mundialito” (opiekun – mgr Anna Dźwierzyńska).

W tym roku już po raz trzeci odbył się szkolny zimowy obóz narciarski w Białym Dunajcu. Uczniowie pod opieką mgr Sebastiana Sondeja stawiali pierwsze narciarskie kroki lub szlifowali zdobyte w poprzednich latach umiejętności.

Uczniowie dzięki systematycznej i wytrwałej pracy pod czujnym okiem profesjonalistów, swych nauczycieli, osiągali świetne wyniki w nauce. W tym roku na swych końcoworocznych świadectwach z biało-czerwonym paskiem aż 133. uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75. Wielu z nich za wyniki w nauce i / lub wybitne osiągnięcia otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa i Dyrektora Szkoły. Stypendystami Prezydenta Miasta Rzeszowa zostali: Klaudia Bednarska, Kaja Bargiel, Anna Chmielowska, Julia Cymbalista, Anna Górak, Dominika Kontek, Aleksandra Kotula, Beata Lipska, Paulina Markiewicz, Wiktoria Mularska, Aleksandra Paściak, Szymon Pawliczak, Zuzanna Piróg, Szymon Szczepanik. Na szczególne wyróżnienie zasługują tu dwie uczennice klasy szóstej, które uzyskały średnią – 6,0. Są to – Julia Cymbalista i Zuzanna Piróg. Dumni jesteśmy z naszych prymusów i cieszymy się ich sukcesami.

Nasi Nauczyciele stanowią świetnie wykwalifikowaną kadrę. Systematycznie podnoszą kwalifikacje i wypracowują liczne sukcesy w swej nauczycielskiej profesji, co pozwala im cieszyć się osiągnięciami wychowanków. Za zaangażowanie i pracę każdego roku nagradzani są przez władze oświatowe i Prezydenta Miasta Rzeszowa. W 2014 roku, w Dniu Nauczyciela, nagrody odebrali:

Nagrodę Dyrektora Szkoły – mgr Białas Lucyna, mgr Jadwiga Dąbrowska, mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka, mgr Elżbieta Gwardecka, mgr Anna Hadała, mgr Jadwiga Kawa, mgr Urszula Klimas, mgr Dorota Kozioł, mgr Agnieszka Lewieniec, mgr Magdalena Linek, mgr Małgorzata Ożyło, mgr Elżbieta Pietrusiak, mgr Katarzyna Rogala, mgr Robert Walawender, mgr Małgorzata Woś

Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa – mgr Zofia Kunysz i mgr Barbara Maria Płodzień

Medal KEN – mgr Jolanta Pyziak i mgr Bożena Zięba

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – mgr Agnieszka Lewieniec

To dzięki zaangażowaniu i pracy Nauczycieli, ale także Rady Rodziców oraz samych uczniów udaje się z powodzeniem organizować w szkole wiele imprez o zasięgu wykraczającym poza jej mury. Po raz piąty w historii naszej Szkoły odbył się Szkolny Piknik Rodzinny z programem ,,Warzywa i owoce w szkole”. Imprezę plenerową dla dzieci i rodziców przygotowała Agencja Rynku Rolnego, a projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Impreza zgromadziła liczne grono uczniów i ich opiekunów, a także mieszkańców osiedla B4. W przygotowanie pikniku włączyli się wszyscy nauczyciele wraz z Dyrekcją Szkoły, Rada Rodziców oraz Agencja Rynku Rolnego; koordynacji działań podjęły się mgr Anna Dźwierzyńska i mgr Anna Bacik.

Tradycyjnie wiosną w ramach Dnia Otwartego zaprosiliśmy do szkoły wszystkich rodziców zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do klasy pierwszej oraz maluchy zaciekawione przyszłym miejscem nauki.

Jak co roku świętowaliśmy Dzień Patrona – Prymasa Tysiąclecia i III Rzeszowski Dzień Katyński – uroczystość dla uczczenia pamięci Polaków pomordowanych w Katyniu. To ważne lekcje historii i patriotyzmu. Nasi uczniowie wzięli też udział w miejskich uroczystościach z okazji 75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz 75. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę i odsłonięcia pomnika Sybiraka.

Z inicjatywy mgr Joanny Rachańskiej odbyło się w naszej szkole Bajkowe Popołudnie – wielopokoleniowe spotkanie, podczas którego nauczyciele, rodzice i dzieci, czytali bajki. Celem spotkania była promocja czytelnictwa i zbiórka pieniędzy dla chorej na padaczkę lekooporną Patrycji. Po raz kolejny okazało się, że nasza szkolna społeczność z zaangażowaniem odpowiada na inicjatywy pomocy innym, zwłaszcza tym pokrzywdzonym przez los, dla nich zawsze mamy gorące serca.

W ramach akcji „Dzieci – dzieciom” odbyła się zbiórka podarunków dla dzieci żołnierzy, którzy zginęli w trakcie walk na Ukrainie. Była to dla naszych uczniów wspaniała lekcja wrażliwości i empatii (opiekun – mgr Ilona Porada).

Zadbaliśmy też o bezdomne psiaki i koty włączając się w zbiórkę darów dla schroniska Kundelek – „Pomagamy zwierzakom przetrwać zimę”. Na trawniku przed szkołą postawiliśmy karmnik – nie tylko dokarmiamy ptaki, ale też mamy wyjątkową okazję do ich obserwacji.

W tym roku rozpoczęliśmy realizację projektu „W mojej bezpiecznej i przyjaznej szkole” w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program opracowano z myślą o potrzebach uczniów klas pierwszych, czwartych i grup świetlicowych. Jego głównym celem jest zintegrowanie zespołów klasowych i grup wychowawczych. Koordynatorem projektu została mgr Małgorzata Prucharska.

Z zapałem działał Szkolny Samorząd Uczniowski – pod opieką mgr Kamili Lew i mgr Joanny Rachańskiej – organizując wiele ciekawych imprez szkolnych. Były to m.in. uwielbiane przez uczniów dyskoteki, konkurs na przebranie z okazji karnawałowej zabawy i pierwszego dnia wiosny, Dzień Chłopaka, Poczta Walentynkowa. Samorząd angażował się też w działania charytatywne, m.in. na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, Schroniska dla zwierząt „Kundelek”, oraz chorych dzieci poprzez zbiórkę zakrętek, akcję „Góra Grosza”.

W działalność charytatywną włącza się też każdego roku Szkolne Koło CARITAS i Koło Misyjne pracujące pod opieką katechetek – mgr Alicji Miś i mgr Katarzyny Muchy. W okresie bożonarodzeniowym kolędnicy misyjni odwiedzają klasy z kolędą kwestując na działalność misyjną i pomoc biednym i poszkodowanym w różnych rejonach świata – w 2014 roku była to pomoc dla dzieci z Indii.

 

ROK  SZKOLNY  2015 / 2016

 

We wrześniu 2015 r. rozpoczął się długo oczekiwany remont szkoły. Obejmował on ocieplenie budynku z wykonaniem nowej elewacji, remont dachów oraz wymianę całego oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne typu LED. Remont realizowany był w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie” i dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii oraz promowanie odnawialnych źródeł energii”. Prace zakończyły się w maju 2016 r.  Kremowo-szaro-pomarańczowa kolorystyka elewacji stwarza wrażenie lekkości i elegancji. Nasza dwudziestka piątka wygląda zupełnie jak nowa.

Od 1 września szkoła posiada nowe logo – zielony liść na tle otwartej książki ma na celu pokazanie, że poza misją edukacyjną szkoły, ważne dla nas są zagadnienia z zakresu ekologii i zdrowego trybu życia, zaś herb Rzeszowa podkreśla przynależność regionalną szkoły.

W szkole odbyło się wiele ważnych dla nas imprez. Należy tu odnotować przede wszystkim: VI Rzeszowski Dzień Katyński – święto obchodzone w szkole w sposób szczególny od 2011 roku, kiedy na terenie placówki zasadzono dąb – symbol pamięci po zamordowanym w Katyniu poruczniku Henryku Pisarku, nauczycielu z podrzeszowskiej Bzianki oraz wmurowano tablicę pamiątkową. Inicjatywę uczczenia pamięci Polaków zgładzonych podczas II wojny światowej na rozkaz władz ZSRR podjęła nauczycielka historii, mgr Małgorzata Baran, prywatnie wnuczka por. Pisarka. Tegorocznej uroczystości towarzyszyła przygotowana przez rzeszowski oddział IPN wystawa „Zbrodnia katyńska”. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Prezydent Miasta Rzeszowa, Kurator Oświaty w Rzeszowie, Starosta Powiatowy, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny”, „Nowiny 24”, Radio VIA, TVP Rzeszów oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Obchody Dnia Katyńskiego stały się okazją do poszerzenia wiedzy historycznej, zaciśnięcia więzi międzypokoleniowej oraz rozbudzenia uczuć patriotycznych.

Tradycją stały się Szkolne Pikniki Rodzinne. W tym roku spotkaliśmy się już po raz szósty. Świetna pogoda, dobre humory i sportowe ambicje sprzyjały dobrej zabawie. Dzieci chętnie brały udział w licznych konkurencjach sportowych i kulturalnych przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Koordynatorem działań była mgr Anna Dźwierzyńska, która opracowała projekt w ramach programu osiedlowego „Budujemy osiedlową wspólnotę”. Na pikniku bawili się nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale także mieszkańcy osiedla. Zaprezentowaliśmy ciekawy program artystyczny na Dniach Osiedla, które okazały się miłym przedłużeniem naszego szkolnego pikniku.

W kwietniu 2016 r. szkołę odwiedził ksiądz biskup Edward Białogłowski, który spotkał się z młodzieżą, gronem pedagogicznym i pracownikami administracji.

W tym roku swe dwudziestolecie świętował „Figielek” szkolne pisemko uczniów klas I-III. Pierwszy numer ukazał się w 1995 roku – mgr Jadwiga Kawa realizująca w z uczniami klasy nauczania początkowego innowację pedagogiczną (klasa dziennikarska) podjęła się trudu wydawania szkolnego pisemka. Chyba nikt wtedy nie myślał, że działania zaplanowane na trzy lata potrwają aż 20. Jubileusz dodał skrzydeł młodym adeptom sztuki dziennikarskiej i kontynuują działalność, zatem możemy liczyć na kolejne numery pisemka i kolejne piękne jubileusze.

Uczniowie odbyli wiele spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy są pasjonatami swej pracy. Dzielili się oni z uczniami swymi spostrzeżeniami i doświadczeniami, pokazywali, jak różnorodny i piękny jest świat, w którym każdy z nas może znaleźć miejsce dla siebie. Było to m.in. spotkanie autorskie z poetą Czesławem Piotrem Kondraciukiem; spotkanie autorskie z poetką – Barbarą Śnieżek; spotkanie z żużlowcem Stali Rzeszów – Karolem Baranem; spotkanie z poetką, harcmistrzem, pedagogiem i bibliotekarzem – Zofią Nowakowską; logopedą – Małgorzatą Dudek; spotkanie z autorką książek dla dzieci – Kingą Grabowską-Bednarz; pilotem – Grzegorzem Siekierdą; dietetykiem – Ewą Muszyńską.

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich zawsze było i jest dla nas celem priorytetowym, stąd obecność uczniów na uroczystościach patriotycznych i ich celebrowanie. Ważnym dla nas jest również, by mieli poszanowanie dla tradycji narodowych i rodzinnych.

W tym roku nasi wychowankowie, wraz z pocztem sztandarowym, wzięli udział w obchodach 81. Rocznicy Śmierci Marszałka Piłsudskiego oraz XV. Dniach Papieskich.

Pani Dyrektor mgr Bożena Zięba podpisała porozumienie o współpracy z 3. Wojskową Regionalną Bazą Logistyczną w Krakowie. Ma ono na celu m.in. popularyzowanie działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotycznej młodzieży szkolonej.

Reprezentacja uczniów naszej szkoły, pod opieką mgr Zofii Kunysz i mgr Joanny Rachańskiej, wzięła udział w uroczystościach z okazji Dnia Europy zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Młodzież po raz kolejny zdała na piątkę egzamin z empatii angażując się w akcje charytatywne, niosąc pomoc potrzebującym, ludziom oraz zwierzętom.

Maluchy zaprosiły do szkoły Babcie i Dziadków, by uczcić artystycznymi występami ich święto. Wychowankowie mgr Jadwigi Kawy pomyśleli też o tych seniorach, Babciach i Dziadkach, którzy są pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Słocinie i niejednokrotnie nie mają okazji do częstych spotkań z wnukami lub pozostają osamotnieni.

Odbyło się II Bajkowe Popołudnie – impreza, podczas której propagujemy czytelnictwo i zbieramy fundusze na leczenie chorych dzieci (pomysłodawczyni i organizatorka – mgr Joanna Rachańska).

Z inicjatywy Rady Rodziców i dzięki ofiarności całej szkolnej społeczności udało się nam zebrać fundusze na zakup komputera dla naszego ucznia, który z powodu choroby nie mógł odbywać zajęć w szkole, leczył się i rehabilitował w domu, a dostęp do Internetu jest jego oknem na świat i pozwala mu na naukę języka angielskiego – realizację wyjątkowej pasji i uzdolnienia.

Uczestniczyliśmy kolejny raz w akcji ekologicznej „Godzina dla Ziemi” pod hasłem „Godzina dla wilka”, w tym roku dedykowanej wilkom i mającej na celu popularyzację wiedzy na temat ochrony tych zwierząt. Dokarmiamy ptaki, przyłączyliśmy się do akcji „Pomóżmy zwierzakom”dla zwierząt ze schroniska zebrano karmę, koce i inne akcesoria przydatne w opiece nad nimi. Uczniowie wykonali plakaty zachęcające do udziału w akcji i uwrażliwiające na dolę bezpańskich zwierząt. Kolejny raz odbyła się też akcja charytatywna „Góra grosza” z naszych grosików uzbierało się ponad 600 złotych, które trafiły do dzieci z domów dziecka, a młodzi misjonarze kolędując zbierali ofiary dla rówieśników na Madagaskarze, cierpiących z powodu biedy, niedożywienia, gruźlicy i trądu, a także przemocy i wyzysku.

Nasza szkoła przynależąca do sieci Szkół Promujących Zdrowie z zaangażowaniem i przekonaniem propaguje proekologiczne działania. Dbamy też w sposób szczególny o bezpieczeństwo naszych wychowanków.

Bierzemy udział w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka. Jest to ogólnopolski program edukacyjny, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

W tym roku odbyły się warsztaty ekologiczne dla maluchów zorganizowane przez firmę Akcja Job. Dzieci poznawały zasady zdrowego żywienia i podstawy recyclingu.

Szkolne Koło PTTK pod opieką mgr Ilony Porady ruszyło na jesienne marsze na orientację, a wiosną na Rajd Niezapominajki.

W ramach programu ,,Planeta Energii” nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie, którego głównym celem jest edukacja najmłodszych dotycząca energii elektrycznej. Uczniowie pod opieką mgr Moniki Rokoszyńskiej byli uczestnikami rozlicznych zajęć. Były to m.in. – lekcje tematyczne, spotkanie z elektrykiem i ratownikiem medycznym, wycieczka do PGE, zbiórka baterii, tworzenie makiety, konkurs plastyczny, wystawa. Powyższe działania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy dzieci na temat prądu elektrycznego, kształtowania postaw proekologicznych oraz uświadomienia skutków niewłaściwego korzystania z urządzeń elektrycznych.

Nasi uczniowie odnosili sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych i artystycznych. Byliśmy organizatorami części z tych konkursów.

Zorganizowaliśmy kolejną edycję Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „Friendly☺English”, w którym nasz uczeń Michał Kuśnierz zajął II miejsce. Pomysłodawca i koordynatorem konkursu jest mgr Anna Hadała.

Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego Języka Niemieckiego został Marcin Oklejewicz z klasy szóstej przygotowany przez mgr Zofię Kunysz.

W Międzyszkolnym Konkursie „Kraje niemieckojęzyczne w naszych oczach” Szymon Szczepanik zajął II miejsce. Ucznia przygotowała mgr Zofia Kunysz.

Mgr Jana Tarnavska była organizatorką Miejskiego Konkursu Plastycznego „Rzeszów miastem dla dzieci”. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane w holu Rzeszowskiej Trasy Podziemnej, gdzie mogli podziwiać je turyści i mieszkańcy naszego miasta. Pośród nagrodzonych znaleźli się też nasi uczniowie.

Międzynarodowym sukcesem może pochwalić się Wiktoria Mularska – uczennica klasy piątej, która zajęła II miejsce w III Międzynarodowym Konkursie Literackim „Młodzież pisze wiersze – Jugend schreibt Gedichte”. Nagrodę Wiktoria odebrała w Berlinie. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 272 uczniów z Niemiec, Polski i Luksemburga. Uczennicę przygotowała mgr Renata Brzozowska.

Grzegorz Liminowicz zajął II miejsce w V Międzyszkolnym Dyktandzie Obcojęzycznym – pisząc tekst z języka niemieckiego. Ucznia przygotowała mgr Zofia Kunysz.

29 uczniów z klas piątych i szóstych pod opieką pań: mgr Kamili Lew i mgr Elżbiety Pietrusiak, wzięło udział w obozie językowym Euroweek – Szkoła Liderów, w miejscowości Długopole Zdrój. Uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z różnych krajów. Sami również musieli wykazać się znajomością tego języka przygotowując różne projekty i prezentacje. Świetnie sobie poradzili.

Drużynowo zdobyliśmy II miejsce w Miejskim Konkursie „Z przysłowiami za pan brat” zorganizowanym przez WiMBP w Rzeszowie. Uczniów przygotowała mgr Bożena Błyskal.

Uczniowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji masowego czytania  pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”. Akcja została zorganizowana przez Towarzystwo Nauczycieli i Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz redakcję  miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.

W kwietniu młodzież z klas szóstych pisała „Sprawdzian szóstoklasisty”, z którym świetnie sobie poradziła osiągając jedne z najlepszych wyników w mieście. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to ostatni rocznik, który pisze tego rodzaju egzamin. Za rok czekają nas duże zmiany w szkolnictwie – reforma edukacji.

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło kampanię społeczną „Stop zwolnieniom z WF”, w którą zaangażowali się wychowawcy i nauczyciele WF propagując ją wśród dzieci i rodziców. Na szczęście w naszej szkole nie mamy większego problemu ze zwolnieniami z WF, bo większość wychowanków deklaruje, że są to ulubione ich zajęcia, a lekcje basenowe stanowią dodatkowy magnes.

W tym roku nauczyciele WF zorganizowali I Szkolne Zawody w Pływaniu dla uczniów klas I-III i klas IV-VI (sędzia główny i koordynator – mgr Beata Kudlek). Byliśmy też współorganizatorem Półfinałów Wojewódzkich w Pływaniu Szkół Podstawowych. Tu możemy pochwalić się doskonałymi wynikami – I miejscem w sztafecie dziewcząt, II miejscem w sztafecie chłopców. Indywidualnie na podium stanęli – Alicja Korzenny, Filip Pasaman, Łukasz Rząsa, Szymon Szczepanik.

Wzięliśmy udział w cyklu imprez sportowych dla dzieci pod nazwą SportGeneracja. Pomysłodawcą i organizatorem cyklu jest fundacja Wychowanie przez Sport, której głównym celem jest zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej. Fundację tworzą byli lekkoatleci – olimpijczycy. Nasi uczniowie rywalizowali w biegach i sześciokrotnie stawali na najwyższym podium, indywidualnie i sztafetowo. Rekordzistą i odkryciem zawodów okazał się Stanisław Szlachta z klasy VI b, który zdobył aż trzy złote medale i jeden srebrny. Złotym medalem może pochwalić się też Kinga Łasica i  Hubert Cierpich. Srebro wywalczyła sztafeta chłopców.

Braliśmy udział w zawodach lekkoatletycznych, biegach przełajowych, Półmaratonie Rzeszowskim, biegach miejskich, rozgrywkach w halowej piłki nożnej, rajdzie rowerowym. W Zawodach Mini Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych nasza drużyna (trener – mgr Sebastian Sondej) zajęła III miejsce w półfinałach miejskich. Drużyna dziewcząt (trener – mgr Beata Kudlek) w Zawodach Mini Piłki Siatkowej zdobyła I miejsce w grupie.

Po raz kolejny odbył się szkolny zimowy obóz narciarski (organizator – mgr Sebastian Sondej). Uczniowie szusowali po śniegu i odpoczywali w miejscowości Małe Ciche koło Zakopanego.

Uczniowie dzięki systematycznej i wytrwałej pracy pod opieką swych nauczycieli, osiągali świetne wyniki w nauce. Aż 126 uczniów otrzymało w tym roku świadectwa  z paskiem, czyli ze średnią ponad 4,75. Stypendystami Prezydenta Miasta Rzeszowa zostali: Wiktoria Brzewska, Liliana Granicka, Maria Jakubczyk, Michał Krysa, Marcin Oklejewicz, Szymon Szczepanik, Katarzyna Skoczylas, Zuzanna Tobiasz, Sandra Ziemlińska.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów, ale nie byłyby one możliwe bez zaangażowania i stałego podnoszenia kwalifikacji przez naszą kadrę nauczycielską. W tym roku mamy wyjątkowe powody do dumy – nasza polonistka pani Barbara Maria Płodzień obroniła interdyscyplinarna rozprawę doktorską z zakresu: dydaktyki literatury, metodyki nauczania, antropologii obrazu, kultury wizualnej, psychologii, socjologii, neurodydaktyki i filozofii.
W maju 2016 r. nadano jej tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa i dydaktyki. Jest to bez wątpienia wyjątkowy sukces.

Gratulujemy pani doktor Barbarze Marii Płodzień !

W 2015 roku, w Dniu Nauczyciela nagrody odebrali:

Nagrodę Dyrektora Szkoły – mgr Beata Baran, mgr Anna Borowiecka-Golba, mgr Henryk Brzozowski, mgr Jadwiga Dąbrowska, mgr Anna Hadała, mgr Urszula Klimas, mgr Elżbieta Kluz, mgr Rafał Kochański, mgr Dorota Kozioł, mgr Kamila Lew, mgr Lidia Ludera, mgr Barbara Maria Płodzień, mgr Jolanta Pyziak, mgr Małgorzata Pyziak, mgr Urszula Sznerch, mgr Wojciech Trzyna.

Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa – mgr Elżbieta Gwardecka

Medal KEN – mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka

 

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 – KALENDARIUM


 • 1977 – rozpoczyna się budowa szkoły
 • 2 VII 1982 – decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie o utworzeniu szkoły
 • 1 V 1983 – Celina Karcz-Zabierowska zostaje powołana na dyrektora szkoły
 • 1 IX 1983 – pierwsza inauguracja roku szkolnego
 • IX 1985 – oddano do użytku szkolną stołówkę
 • IX 1986 – oddano do użytku sale gimnastyczne
 • 1986/1987 – szkołę opuszczają pierwsze roczniki klas VIII
 • 1987/1988 – liczba uczniów osiąga liczbę blisko 2,5 tysiąca
 • 1990/1991 – wprowadzona zostaje do szkół nauka religii
 • 1 IX 1991 – dyrektorem zostaje Marek Widurek
 • 23 IX 1992 – decyzja w sprawie nadania szkole imienia Prymasa Tysiąclecia
 • 24 VI 1993 – uroczystość nadania szkole imienia Prymasa Tysiąclecia
 • 24 VI 1993 – wmurowanie tablicy pamiątkowej
 • I 1994 – otwarcie Szkolnego Teatru „Przewiązka”
 • 30 V 1998 – jubileusz 15-lecia szkoły
 • IX 1998 – część budynku szkoła przekazuje na potrzeby powstającego Gimnazjum nr 11
 • VI 2000 – rozpoczyna się budowa basenu
 • 2001/2002 – otrzymujemy certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”
 • 28 II 2002 – otwarcie basenu „Muszelka”
 • 1 IX 2005 – dyrektorem zostaje Henryk Brzozowski
 • XII 2008-III 2010 – realizacja programu profilaktycznego z udziałem środków UE Od problemu do sukcesu, skierowanego do uczniów mających różnego rodzaju problemy szkolne
 • 2009/2010 – zostajemy przyjęci do krajowej sieci „Szkół Promujących Zdrowie”
 • 28 V 2009 – jubileusz 25-lecia szkoły, nadanie szkole sztandaru
 • V 2009 – otwarcie boiska „Orlik”
 • 1 IX 2010 – dyrektorem zostaje Bożena Zięba
 • IX 2010 – pierwszy Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska (odtąd impreza organizowana cyklicznie)
 • III 2012 – pierwsze Dni Otwarte Szkoły (odtąd impreza organizowana cyklicznie)
 • 8 IV 2011 – posadzenie Dębu Katyńskiego i wmurowanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia zamordowanego w Katyniu porucznika Henryka Pisarka
 • 4 VI 2011 – pierwszy Szkolny Piknik Rodzinny (odtąd impreza organizowana cyklicznie)
 • XII 2011 – szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Bohaterowie naszych lektur (odtąd impreza organizowana cyklicznie)
 • I 2012 – otwarcie sztucznego lodowiska – Biały Orlik [latem kort tenisowy]
 • X 2012 – zewnętrzna ewaluacja szkoły – otrzymujemy same wysokie i bardzo wysokie oceny!
 • 7 XI 2012 – w szkole odbywają się pokazowe warsztaty ekologiczne w ramach Podkarpackiego Programu Edukacji Ekologicznej – Zdrowo jem – zdrowo żyję
 • 14 XI 2012 – za swe zaangażowanie w ekologiczne działania edukacyjne szkoła otrzymuje wyróżnienie od Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego
 • 21 I 2013 – prezentacja szkoły w Urzędzie Marszałkowskim na Konferencji Ekologicznej
 • 15 IV 2013 – szkoła organizuje I Rzeszowskie Dni Katyńskie (odtąd impreza organizowana cyklicznie)
 • 20 V 2013 – szkoła pomysłodawcą i organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego Rzeszowskie kuranty
 • VI 2013 – pierwszy wyjazd grupy uczniów klas V-VI na obóz językowy EUROWEEK Szkoła Liderów do Bystrzycy Kłodzkiej (od tego roku impreza odbywa się cyklicznie)
 • VI-VIII 2013 – kompleksowy remont kuchni i jadalni szkolnej
 • X 2013 – otwarcie placu i sali zabaw – inwestycji realizowanej w ramach ministerialnego programu Radosna szkoła
 • XII 2014 – „Bajkowe popołudnie” impreza charytatywna na rzecz chorych dzieci i propagująca czytelnictwo (od tego roku impreza odbywa się cyklicznie)
 • IX 2014 / VI 2015 – remont elewacji budynku i dachu, oświetlenia sal i korytarzy, nowa aranżacja szkolnych terenów zielonych
 • IX 2015 – nowe logo szkoły
 • XII 2015 – szkolne pisemko „Figielek” świętuje swe dwudziestolecie istnienia

 

 

opracowała dr Barbara Maria Płodzień

 

Nabór 2017/2018


ePUAP

OFERTA UBEZPIECZENIA

REFORMA EDUKACJI

Spotkania z URz


Politechnika Dziecięca


Nasza szkoła bierze
udział w programie
Tenis 10 w szkole


TENIS 10 W SP25
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Lekkoatletyka dla każdego

Program Mały Mistrz

Raport SEO

Nasza Szkoła uzyskała
wysoką ocenę
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie


Poczta


Logowanie

Czas trwania lekcji

NrGodz
1 7:55- 8:40
2 8:50- 9:35
3 9:45-10:30
4 10:40-11:25
5 11:45-12:30
6 12:40-13:25
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

PRÓBNY SPRAWDZIAN

OPERON -
raport szczegółowy
z próbnego sprawdzianu
szóstoklasistów

Certyfikat

Tak pracuje nasza szkoła

Program zajęć